Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Dzisiaj obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest ono obchodzone w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Zostało ono zaproponowane i wprowadzone przez papieża Benedykta XVI – jest ono odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty, lecz przede wszystkim środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego (obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 r.). Nasz Zbawiciel w Wieczerniku ustanawia sakrament kapłaństwa. Przez całe Misterium Paschalne ukazuje On, że to On jest najwyższym Kapłanem, On składa ofiarę, tak naprawdę jedyną i skuteczną – za grzechy świata. W Wielki Czwartek, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, z uwagi na wiele wydarzeń obchodzonych w tym dniu, nie ma sposobności dla uczczenia kapłaństwa Chrystusa, w które wpisane jest kapłaństwo ludzi, przyjmujących sakrament święceń, by przez nich Pan Jezus Swoje kapłaństwo mógł wykonywać. Dlatego więc potrzeba pogłębienia tej tajemnicy oraz wprowadzenia odrębnego święta.

źródło: https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/892/Swieto-Chrystusa-Najwyzszego-i-Wiecznego

źródło: https://m.niedziela.pl/artykul/3369/Swieto-Chrystusa-Najwyzszego-i-Wiecznego