Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Dzisiaj obchodzimy Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, które przypada w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Zostało ono wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą ówczesnego papieża Pawła VI. Dzień ten wybrano dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Natomiast w 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. Wówczas Episkopat Polski włączył do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: „Matko Kościoła, módl się za nami”. Równocześnie wniósł prośbę do Stolicy Świętej, aby powyższe wezwanie znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym oraz aby papież ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego Kościoła Powszechnego.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/nmpmk.php3