Niedziela Palmowa

Dzisiejsza Niedziela otwiera Wielki Tydzień – to Niedziela Palmowa.

Nazwa niedzieli pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, który bezpośrednio poprzedzał Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając głośno: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. O tym wydarzeniu piszą wszyscy, z czterech Ewangelistów. Świadczy to o tym, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/wielki_tydzien.php3#palmowa

W naszym kościele po każdej Mszy św. poświęcenie palm.