Uroczystość Najświętszej Trójcy

Dzisiejsza niedziela to również Uroczystość Najświętszej Trójcy. Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia takiej tajemnicy nie podaje do wierzenia. To właśnie istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy – objawił nam to nasz Zbawiciel Jezus Chrystus.

Podczas chrztu Pana Jezusa została objawiona cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem, a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23).

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/trojca.php3