Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Dzisiejszy dzień to także święto trzech archaniołów – św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała.

W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród wszystkich aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), jest on obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem.
Hebrajskie imię Mika’el oznacza „Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy to Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, to właśnie Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę buntownikom. Jest on patronem mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników oraz żołnierzy. Przyzywany jest również jako opiekun dobrej śmierci.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3

Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi on Dobrą Nowinę. Ukazuje się także Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje również Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Jest on patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest również czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców oraz pocztowców.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3

Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”. Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Jest on czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców oraz żeglarzy.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3

 

Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Dzisiejszy dzień to także święto św. Mateusza, apostoła i jednego z 4-ech ewangelistów.

Mateusz był Galilejczykiem. Trudnił się pobieraniem ceł i podatków w Kafarnaum, jednym z większych handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret. Pobierał on tam opłaty za przejazdy przez jezioro oraz przewóz towarów.

Po Wniebowstąpieniu Zbawiciela Mateusz przez jakiś czas pozostał jeszcze w Palestynie. Apostołował wśród nawróconych z judaizmu. Dla nich to również przeznaczył napisaną przez siebie księgę Ewangelii. Napisał ją między 50 a 60 rokiem, najprawdopodobniej ok. 55 r.

Patronuje on alkoholikom, księgowym, pracownikom kantorów, celnikom, urzędnikom podatkowym oraz straży granicznej.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-21a.php3

 

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Dzisiejszy dzień to także święto św. Stanisława Kostki, zakonnika,

Urodził się on 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu (obecnie jest to powiat przasnyski). Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich (z Drobina).

W uroczystość św. Wawrzyńca (tj. 10 sierpnia) napisał list do Matki Bożej i następnie schował go na swojej piersi. W tym dniu przyjmując Komunię świętą, prosił św. Wawrzyńca, aby uprosił mu u Boga łaskę śmierci w święto Wniebowzięcia NMP. Prośba została wysłuchana. Po północy 15 sierpnia 1568 r. przeszedł on do wieczności.

Relikwie tegoż Świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Św. Stanisław Kostka jest patronem Polski (od 1671 r.) oraz Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej oraz diecezji płockiej. Patronuje także takim miastom jak Gniezno, Lublin, Lwów, Poznań i Warszawa. Oręduje on również za studentami i nowicjuszami jezuickimi, a także za polską młodzieżą.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-18a.php3