Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Dzisiaj, tj. 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W polskiej tradycji nazywana również Świętem Matki Bożej Zielnej

Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej jest dogmatem naszej wiary, choć formalnie został on ogłoszony stosunkowo niedawno – bo przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus:

„…powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” (Breviarium fidei VI, 105)

Te słowa papież wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych. Oparł także na innym dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście jako wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi w sprawach prawd wiary i obyczajów, jest wtedy nieomylny. Mógł je również wygłosić dlatego, że prawda ta uznawana była od dawna w Kościele. Papież tylko ją przypomniał, swoim najwyższym autorytetem potwierdził oraz usankcjonował.

Msze św. w naszym kościele tak jak w każdą niedzielę, czyli o 8:00, 10:00, 11:30 oraz o 16:00. Na zakończenie każdej  Mszy św. poświęcenie ziół, kwiatów i kłosów zbóż.

15 sierpnia wspominamy również rocznicę bitwy warszawskiej 1920 roku – „cudu nad Wisłą” – i modlimy się za polskich żołnierzy w dniu ich święta i za naszą ukochaną Polskę.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-15a.php3

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

Dzisiaj, tj. 10 sierpnia obchodzimy święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. Wawrzyniec był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II.

Według opisu męki Wawrzyniec miał być najpierw biczowany knutami z drutu, potem wieszano go wyrywając członki ze stawów. Kolejno był rozciągnięty na żelaznych rusztach i wolno podgrzewany i pieczony żywcem w ogniu.

Niezwykłe okoliczności jego męczeńskiej śmierci, którą poniósł 10 sierpnia 258 r., rozbudziły w Kościele rzymskim niezwykły kult tegoż świętego.

Jest on patronem ubogich, piekarzy, kucharzy i bibliotekarzy. Wzywano go również na pomoc w czasie pożarów i przeciw chorobom reumatycznym. Jego postać jest otoczona wieloma legendami. Jemu także przypisywano, że co piątek schodzi do czyśćca, aby wybawić stamtąd choć jedną duszę.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-10a.php3

Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

Dzisiaj, tj. 9 sierpnia obchodzimy święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy. Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 r. we Wrocławiu jako jedenaste dziecko głęboko wierzących Żydów: Zygmunta i Augusty z domu Courant. Z licznego rodzeństwa wychowało się tylko siedmioro dzieci.

Edyta zgłosiła się do Czerwonego Krzyża, została pielęgniarką oraz zaczęła pomagać zakaźnie chorym. Po półrocznej pracy, całkowicie wyczerpana, została zwolniona ze służby sanitarnej. 1 stycznia 1922 r. przyjęła chrzest i I Komunię św. Otrzymała imię Teresa. Nie oznaczało to jednak dla niej zerwania więzów z narodem żydowskim. Twierdziła, że teraz właśnie, gdy powróciła do Boga, poczuła się znów Żydówką. Była świadoma, że przynależy do Chrystusa nie tylko poprzez duchowy aspekt, lecz również poprzez więzy krwi. Natomiast w 1923 r. przystąpiła do sakramentu bierzmowania.

Św. Jan Paweł II w Kolonii 1 maja 1987 r. dokonał beatyfikacji Edyty Stein, kanonizował ją zaś 11 października 1998 roku. Swoim listem apostolskim motu proprio z 1 października 1999 r. ogłosił ją razem ze św. Brygidą Szwedzką i św. Katarzyną ze Sieny – patronką Europy.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-09a.php3