Uroczystość Najświętszej Trójcy

Dzisiaj, tj. 16 czerwca obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, z kolei Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, natomiast Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości zarówno Ojca i Syna.

Pierwszą z tych osób wyróżnia ojcostwo, drugą osobę – synostwo, natomiast trzecią – pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić obecna teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego oraz pism Ojców Kościoła.

Odrębny obchód czci tych osób powstał w liturgii stosunkowo późno, ponieważ dopiero w wieku XI. W roku 1334 papież Jan XXI rozszerzył ją na cały Kościół. Św. Rupert, opat z Ottobeuren (+ ok. 1180), zna to święto i tłumaczy, dlaczego zostało ono umieszczone w najbliższą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego w poniższym tekście:
„Albowiem wkrótce po Zstąpieniu Ducha Świętego prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego nakazany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były udzielane po całym świecie. Tak przeto uroczystość dzisiejsza jest najpiękniejszym zamknięciem cyklu zbawienia”.

W Polsce z tym dniem kończy się także czas Spowiedzi oraz Komunii świętej wielkanocnej.

W celu pogłębienia wśród wiernych nabożeństwa do Najświętszej Trójcy, Kościół w swoich modlitwach liturgicznych dodaje tekst modlitwy: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”.

źródło: http://katolickarodzina.pl/od-swieta/305-19-czerwca-uroczysto-najwietszej-trojcy.html

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/trojca.php3

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Dzisiaj, tj. 13 czerwca obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Obchodzone jest ono w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Papież Benedykt XVI zaproponował, aby do kalendarza liturgicznego wprowadzić to święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

To święto wpisuje się w cykl uroczystości i świąt – szczególnych dni, które są obchodzone po zakończeniu cyklu paschalnego.

źródło; https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/892/Swieto-Chrystusa-Najwyzszego-i-Wiecznego

To święto jest dla księży zachętą, by wpatrywali się w Chrystusa Kapłana, natomiast dla wiernych – aby nieśli kapłanom duchowe wsparcie.

źródło: http://www.radiomaryja.pl/kosciol/swieto-jezusa-chrystusa-najwyzszego-i-wiecznego-kaplana/

 

Święto NMP Matki Kościoła

Dzisiaj, tj. 10 czerwca obchodzimy Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

Święto to jest obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Zostało ono wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą Pawła VI. Wybrano ten dzień, ponieważ Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w czasie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, dzięki któremu w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku razem z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tego momentu Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie po dziś dzień.

źródło; https://brewiarz.pl/czytelnia/nmpmk.php3