Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa – patronów Europy

Dzisiejszy dzień jest świętem św. Cyryla (mnicha) oraz Metodego (biskupa), patronów Europy.

Obaj uważali, że język i kultura nie powinny być barierą do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Wiadomo, że Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański, by przybliżyć Ewangelię tamtym społeczeństwom. Jednakże inkulturacja (tj. proces zakorzenienia Ewangelii w różnych kulturach chrześcijaństwa) stała się przyczyną ich wieloletnich cierpień, a nawet prześladowań.

Obaj święci (nazywani Braćmi Sołuńskimi – od Sołunia, czyli dzisiejszych Salonik w Grecji) są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich – obok św. Benedykta – współpatronami Europy. Tym samym podniósł dotychczasowe obowiązujące wspomnienie do rangi święta.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-14a.php3

Dzisiejszy dzień jest również wspomnieniem św. Walentego. W tym dniu będziemy obdarowywać swoje sympatie upominkami. Wszystkim zakochanym życzymy wielu pięknych i radosnych dni 🙂

Święto ofiarowania Pańskiego

Dzisiejszy dzień jest Świętem ofiarowania Pańskiego. Przypada ono czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest pamiątką ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.

Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela w czasie niewoli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego to czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie. Następnie złożyć go w ręce kapłana i kolejno wykupić za symboliczną opłatą 5 syklów.

Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu dziecka łączyła się ceremonia oczyszczenia jego matki. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka. Natomiast jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo – przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic albo gołębi. Złożenie przez Maryję i Józefa synogarlic, oznacza, że byli bardzo ubodzy.

Msze św. w naszym kościele tak jak w każdą niedzielę, czyli o godz. 8:00, 10:00, 11:30 i o 16:00.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-02.php3

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Dzisiejszy dzień 25 stycznia jest Świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, u bram miasta „olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» – «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-6).
Po tym nagłym, niespodziewanym, a zarazem cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł.

Św. Paweł jest nazywany Apostołem Narodów. To autor 13 listów do gmin chrześcijańskich, które są włączone do ksiąg Nowego Testamentu.

Zginął on śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku co św. Piotr Apostoł (67 r.). W Rzymie w IV wieku szczątki tego świętego złożono w grobowcu, nad którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami. Jest on patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy, a także marynarzy, powroźników, tkaczy.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-25.php3