Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu (a często już w miniony weekend) będziemy odwiedzać groby naszych bliskich, często rozsiane po różnych cmentarzach. Pamiętajmy o nich nie tylko zapalając znicze, kupując piękne kwiaty czy sprzątając tylko 1 listopada ich groby. Pamiętajmy o nich w modlitewnej pamięci, odmawiając Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…, ale odwiedzając ich przez cały rok, aby ich groby wyglądały zawsze jak w Uroczystość Wszystkich Świętych.

W naszym kościele Msze Św. będą odprawiane o godz. 8:00, 10:00. Na cmentarzu o godz. 11:30 – wypominki jednorazowe, a o godz. 12:00 Msza św. za zmarłych parafian.

W oktawie za zmarłych codziennie o godz. 15:30 różaniec połączony z wypominkami oktawalnymi, a o godz. 16:00 Msza św. za zmarłych polecanych w wypominkach.

Każdego dnia od 1 do 8 listopada odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich.

Poniżej nasz cmentarz parafialny wieczorem w dniu Wszystkich Świętych.

źródło: foto własne

 

Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Dzisiaj obchodzimy Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

Św. Szymon w Ewangeliach umieszczany jest w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Św. Szymon patronuje diecezji siedleckiej oraz farbiarzom, garncarzom, grabarzom i spawaczom.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-28.php3

Św. Judy miał przydomek Tadeusz, czyli „Odważny” (Mt 10, 3; Mk 3, 18). Nie wiemy o tej postaci prawie nic. Nie wiemy również, dlaczego Ewangeliści tak go nazywają. Był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła. Patronuje diecezji siedleckiej i Magdeburga. Jest również patronem szpitali i personelu medycznego. W wielu kościołach odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Św. Juda uznawany jest również jako patron od spraw beznadziejnych.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-28.php3

 

Święto św. Łukasza, ewangelisty

Dzisiaj obchodzimy Święto św. Łukasza, jednego z 4-ech ewangelistów. Był on z zawodu  lekarzem, jak o tym pisze wprost św. Paweł Apostoł (Kol 4, 14). Należał więc do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z ówczesną literaturą. Był on poganinem, nie należał do narodu żydowskiego. Naukę Chrystusa Łukasz przyjął przed przystąpieniem do św. Pawła. Nie należał więc do 72 uczniów Pana Jezusa.

Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii i miasta Achai. Patronuje również introligatorom, lekarzom, malarzom i rzeźbiarzom, notariuszom, rzeźnikom oraz złotnikom. Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej. Według opowieści kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest ikona jasnogórska – tak bliska naszej częstochowskiej, jak i zarówno polskiej ziemi.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-18.php3