Uroczystość Objawienia Pańskiego

Dzisiaj, tj. 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, w polskiej tradycji nazywana Świętem Trzech Króli.

Pokłon złożony przez Mędrców ze Wschodu Dziecięciu Jezus, a który opisywany jest w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje nam pokłon świata pogan, wszystkich ludzi – klękających przed Bogiem Wcielonym. Jest to jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie prawdopodobnie mogli byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. Jednak pozostaje tajemnicą, jak stała się ona dla nich drogowskazem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż, aż do Jerozolimy.

Dzisiejsza uroczystość należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej wzmianki spotykamy już w III w. Natomiast na Zachodzie Uroczystość Objawienia Pańskiego jest datowana na koniec IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).

Również dzisiaj w naszym kościele na Mszy św. o godz. 10:00 uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Rększowic przedstawią jasełka. Serdecznie zapraszamy. 🙂

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-06.php3

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Dzisiaj, tj. 1 stycznia obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Pierwszy dzień Nowego Roku to również ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy nowo narodzony chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia dziękujemy Bogu za przyjście na świat Chrystusa. Kościół obchodzi w tym dniu uroczystość Maryi jako Matki Bożej, ponieważ przez Nią spełniły się obietnice dane całej ludzkości, a związane z tajemnicą Odkupienia. Czcimy z wszystkich przymiotów Maryi szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Poświęcenie Maryi w pierwszym dniu rozpoczynającego się roku ma również inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana narodowi ludzkiemu jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Gorące pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej narodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Już w VII wieku Kościół zachodni wyznaczył na to wydarzenie dzień 1 stycznia.

Dzisiejsza uroczystość to najstarsze maryjne święto. Do liturgii Kościoła wprowadzono je dość późno, bo w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431 r.). Dokonał tego papież Pius XI. Wyznaczył także na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Natomiast reforma liturgiczna w 1969 roku nie zniosła tego święta, lecz podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na dzień 1 stycznia.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-01.php3

Msze Św. w naszym kościele tak jak w każdą niedzielę, czyli o 8:00, 10:00, 11:30 i o 16:00.

 

Ostatni dzień roku

Dzisiaj, tj. 31 grudnia obchodzimy ostatni dzień roku kalendarzowego 2018. Jest to doskonały czas do przemyśleń, co zdziałaliśmy w tym roku nie tylko dla siebie, ale i dla innych.

Serdecznie zapraszamy na specjalne nabożeństwo o godz. 1600 podczas, którego będziemy dziękowali Panu Bogu za dar czasu i upraszali łaski na dni nowego roku.

Życzymy wszystkim udanego wieczoru spędzonego w gronie najbliższych i przyjaciół oraz aby nadchodzący Nowy Rok był jeszcze lepszy od poprzedniego oraz abyśmy kroczyli drogami, które przygotował dla nas Stwórca.

Życzymy wszystkim jeszcze raz szampańskiej zabawy 🙂

źródło: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/sylwester-warszawa-2017-2018-plan-bankowy-artysci-program