Święto Chrztu Pańskiego

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego. Jest ono obchodzone w niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (w naszej polskiej tradycji nazywana Świętem Trzech Króli). Święto Chrztu Pańskiego zamyka okres świętowania Bożego Narodzenia. Korzeni tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, gdyż (mimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) chrzest Jezusa nie był ukazany w liturgii rzymskiej jako oddzielne święto. Dopiero dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z dnia 23 marca 1955 r. ustanowiono je na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, jako wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Ostatecznie posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako Święto Chrztu Pańskiego. Zostało pominięte wyrażenie „wspomnienie” i przesunięto jego termin na niedzielę po 6 stycznia.

W dniu Swojego chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn, jako Ten posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym Osobistym świadectwem Bóg Ojciec. Zamknięte przez cały okres niebiosa (z powodu grzechu Adama) zostają otwarte, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos:

Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie.

Od tego wydarzenia Chrystus rozpoczął swoją misję nauczycielską,

Równocześnie ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się w Kościele liturgicznie okres Bożego Narodzenia. Jednakże w Polsce jest dawny zwyczaj przedłużania tego czasu do święta Ofiarowania Pańskiego, które jest obchodzone 2 lutego. Dlatego więc do tego dnia można zachować szopkę w kościele oraz śpiewać kolędy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/chrzest.php3

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, w polskiej tradycji nazywana również Świętem Trzech Króli. Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu symbolizuje pokłon świata pogan oddany Dziecięciu Jezus.

Jest to jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie prawdopodobnie mogli być astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. Jednakże pozostanie tajemnicą po dziś dzień, jak stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż, aż do Jerozolimy, do nieznanych krańców ziemi.

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus możemy odnaleźć w Ewangelii św. Mateusza (Mt 2, 1-12).

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-06.php3

Msze Święte w naszym kościele z poświęceniem kadzidła i kredy o godz. 8:00, 10:00, 11:30 i 16:00.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Dzisiaj w pierwszy dzień nowego roku obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Jest to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy z chłopców miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, niezmiernie wdzięczni Stwórcy za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, dzięki której spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia ludzkości. Dzisiaj z wszystkich przymiotów Maryi czcimy w szczególności Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej również za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży po dziś dzień, aż do skończenia świata.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto. Do liturgii Kościoła wprowadzono je dość późno, bo dopiero to papież Pius XI wprowadził je w 1931 roku (na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431)). Pius XI wyznaczył dzień 11 października na coroczną pamiątkę tego święta. Jednakże reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, lecz podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na dzień 1 stycznia.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-01.php3

Msze Św. w naszym kościele tak jak w każdą niedzielę, czyli o godz. 8:00, 10:00, 11:30 oraz o godz. 16:00.