Nabożeństwo fatimskie

Już jutro, w piątek 13 maja pierwsze w tym roku z nabożeństw fatimskich.

Początek nabożeństwa o godz. 17:30 – Różaniec święty. Następnie o godz. 18:00 – Eucharystia. Po Mszy św. procesja wokół świątyni z figurą Matki Bożej Fatimskiej. W czasie procesji odśpiewamy Litanię Loretańską.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy 🙂

Doba Eucharystyczna

Jak co roku w naszej parafii obchodzimy Dobę Eucharystyczną. Jednakże w tym roku z uwagi na plan Misji Świętych będziemy obchodzić ją w najbliższy czwartek, tj. 5 maja.

Pod poniższym linkiem program tegorocznej Doby Eucharystycznej.

Program Doby Eucharystycznej

Znajdźmy choć chwilę w naszym codziennym zabieganiu, aby osobiście podziękować naszemu Zbawicielowi, obecnemu w Najświętszym Sakramencie za 40 lat naszej parafii, za zdrowie, za otrzymywane każdego dnia dobro…

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.

Ten tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga aż drugiej połowy XVI wieku. Grzegorz z Sambora, renesansowy poeta, nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu „Królowej” pojawi się w XVII wieku po odniesionym zwycięstwie  nad Szwedami oraz cudownej obronie Jasnej Góry – co przypisywano wstawiennictwu Maryi.
Wyrazicielem tego pięknego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który to 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył berło i koronę, a następnie padł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczynając swoją modlitwę od słów: „Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico”, ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, przyrzekł zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po odprawieniu Mszy świętej, w czasie której król przyjął również Komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano Litanię do Najświętszej Maryi Panny. Przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-03a.php3

Dzisiaj obchodzimy również rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej takiej konstytucji w Europie i drugiej na świecie.