Wielka Sobota

Dzisiaj Wielka Sobota, dzień wyciszenia, spokoju… Przeżywamy tutaj tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, czyli do otchłani. Przebywały tam dusze prawych ludzi Starego Testamentu. Nie mogły one wejść do nieba, bo było ono przed nimi zamknięte, a swoim bogobojnym życiem nie zasługiwały na wieczne potępienie. Czekały więc one na czas nadejścia Zbawiciela i dokonanego przez Niego odkupienia. Wśród tych sprawiedliwych dusz były dusze Adama, Ewy, Abla, Noego, Abrahama, patriarchów i proroków, Samuela, Mojżesza, Dawida, Anny i Joachima – rodziców Matki Bożej, Józefa – ojca Jezusa czy Jana Chrzciciela i wielu innych.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/wielka_sobota.php3

To dziś udamy się na poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny, które spożyjemy w rodzinnym gronie w poranek Wielkanocny… Przyniesiemy je w pięknie przyozdobionych koszyczkach, co jest naszą polską tradycją… Pamiętajmy choć na chwilę przyklęknąć przed grobem naszego Odkupiciela, dziękując mu za trud zbawienia nas wszystkich…

Poświęcenie pokarmów w naszym kościele o godz. 9:00, 10:00, 11:00 i 12:00. Natomiast wieczorem zapraszamy wszystkich na godz. 18:00 na Liturgię Wigilii Paschalnej, gdzie odnowimy przyrzeczenia chrzcielne przy zapalonych świecach.

Wielki Piątek

Dzisiaj Wielki Piątek, dzień zarówno smutny i straszliwy, a jednak radosny w swych wydarzeniach. Dokonało się bowiem od tysięcy lat zapowiadane zbawienie rodzaju ludzkiego – wielkie pojednanie Boga z rodzajem ludzkim, nieba z ziemią, dzień powszechnego przebaczenia. Tegoż dnia Bóg darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny… To właśnie to, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do drzewa krzyża. Na tajemnicę Wielkiego Piątku należy patrzeć poprzez brzask poranka Wielkanocnego. Te dwa dni stanowią całość, są one świadectwem najwymowniejszym, że faktycznie to nie zło jest wieczne – lecz dobro. Śmierć jest ostatecznie zwyciężona przez życie, fałsz – przez prawdę, a noc – przez dzień.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/wielki_piatek.php3

Zapraszamy do naszego kościoła parafialnego na drogę krzyżową o godz. 9:00 i na Liturgię Męki Pańskiej o godz. 18:00. Po Liturgii adoracja Grobu Pańskiego wg poniższego porządku:

  • od godz. 2000 do godz. 2030 adorują ministranci i dzieci ze scholki, dzieci pierwszokomunijne, młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania wraz z rodzicami
  • od godz. 2030 do godz. 2100 adorują mieszkańcy: Hutki Góry, Kolonia Hutki oraz mieszkańców: Rększowice pod górą, Rększowice ul Zjazdowa, Rększowice pod Łaźcem, Tartak
  • o godz. 2100 – Gorzkie Żale (III części)
  • od godz. 2130 do godz. 2200 adorują mieszkańcy Hutek od pierwszych numerów do krzyżówki przy szkole
  • od godz. 2200 do godz. 2230 adorują mieszkańcy Hutek od krzyżówki do leśniczówki
  • od godz. 2230 do godz. 2300 adorują mieszkańcy Rększowic od pierwszych numerów do ronda
  • od godz. 2300 do godz. 2330 adorują mieszkańcy Rększowic od ronda do krzyża przy drodze na Jamki
  • od godz. 2330 do godz. 2400 adorują mieszkańcy Rększowic od krzyża przy drodze na Jamki do ostatnich numerów.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

źródło: foto własne

 

Wielki Czwartek

Dzisiaj na Wielki Czwartek składają się: Ostatnia Wieczerza Chrystusa ze swoimi uczniami, ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chrystus umywa nogi Apostołom i wskazuje na zdrajcę, wygłasza do uczniów przemówienie oraz modli się do Ojca za nimi, zapowiada również swoją mękę i śmierć. Udaje się następnie na Górę Oliwną do ogrodu Getsemani i tam w oczekiwaniu na swoich prześladowców przeżywa mękę konania i krwawego potu. Tajemnica aresztowania Chrystusa przez wysłanników arcykapłanów zamyka dzisiejszy dzień.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/wielki_czwartek.php3

Zapraszamy serdecznie na Liturgię Wielkiego Czwartku do naszego kościoła o godz. 18:00. Następnie na czuwanie z Panem Jezusem przebywającym w ciemnicy do godz. 22:00.

  • godz. 20:00 – zapraszamy mieszkańców Hutek,
  • od godz. 21:00 – zapraszamy mieszkańców Rększowic.

źródło: foto własne