Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa – patronów Europy

Dzisiaj, tj. 14 lutego obchodzimy święto świętych Cyryla (mnicha) oraz Metodego (biskupa) – patronów Europy. Byli braćmi, wiernie oddanymi Chrystusowi. To dzięki nim powstało pismo tzw. cyrylica.

Ich językiem w liturgii do tej pory posługuje się kilkadziesiąt milionów prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obydwaj święci (nazywani Braćmi Sołuńskimi – od Sołunia, czyli obecnych Salonik w Grecji) są nazywani apostołami Słowian. Papież św. Jan Paweł II ogłosił ich w roku 1980 – obok św. Benedykta – współpatronami Europy. Tym samym podniósł dotychczas obowiązujące wspomnienie do rangi święta.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-14a.php3

Dzisiaj również obchodzimy wspomnienie św. Walentego. Był on biskupem, który asystował męczennikom w czasie ich procesów oraz egzekucji. Niedługo sam został pojmany i następnie doprowadzony do prefekta Rzymu. Przeprowadził on rutynowy proces, który polegał na wymuszaniu odstępstwa od Chrystusa (do tego celu kazał użyć kijów). Gdy nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, kazał ściąć Walentego. Odbyło się to 14 lutego 269 roku.
W średniowieczu na terenach niemieckich Święty był wzywany jako orędownik w czasie ciężkich chorób, szczególnie nerwowych oraz epilepsji. Natomiast na Zachodzie (szczególnie Anglia i Stany Zjednoczone) był czczony jako patron zakochanych.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-14b.php3

 

Światowy Dzień Chorego

Dzisiaj, tj. 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Msza Święta w intencji chorych i cierpiących zostanie odprawiona w naszym kościele o godz. 17:00. Po Mszy św. nabożeństwo w intencji chorych.

Zapraszamy wszystkich chorych z naszej parafii na to piękne nabożeństwo, abyśmy wspólnie modlili się o łaski dla nich, pochodzące od naszego Zbawiciela.

Święto ofiarowania Pańskiego

Dzisiaj, tj. 2 lutego obchodzimy święto ofiarowania Pańskiego. W naszej polskiej tradycji nazywane również Świętem Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu przychodzimy do kościoła ze świecami.

Dzisiejsze święto przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej oraz dokonania obrzędu oczyszczenia przez Matkę Bożą.

Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia naszego Zbawiciela daje w liturgii szczególnie uroczysty charakter. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych świąt. Było ono obchodzone w Jerozolimie już w IV w., czyli zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się także w Kościele zachodnim.

Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce tradycyjny okres Bożego Narodzenia, czyli śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek, bo liturgiczny skończył się razem ze świętem Chrztu Pańskiego. Dzisiejsze święto zamyka cykl uroczystości, które są związane z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. W tym dniu po raz ostatni liturgia ukazuje nam Chrystusa-Dziecię.

Również dzisiejszego dnia obchodzimy od 1997 r. ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego. Poświęćmy ten dzień na modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu oraz ludziom we wszystkich zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego oraz instytutach świeckich.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-02.php3