Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Dzisiaj, tj. 21 września obchodzimy święto św. Mateusza, apostoła i jednego z czterech Ewangelistów.

Mateusz był Galilejczykiem. Trudnił się pobieraniem ceł i podatków w Kafarnaum (było to jedno z większych handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret). Pobierał tam opłaty za przejazdy przez jezioro oraz przewóz towarów.

Ewangeliści Marek oraz Łukasz nazywają Mateusza najpierw „Lewi, syn Alfeusza” (Mk 2, 14; Łk 5, 27), dopiero później w innych miejscach spotykamy imię Mateusz. Prawdopodobnie Chrystus powołując Lewiego nadał mu imię Mateusz. Imię to nie należy do tych, które są często spotykane w Piśmie świętym. Pochodzi ono z hebrajskiego Mattaj lub Mattanja, co po polsku oznacza „dar Boga” (Teodor, Deusdedit, Bogdan).

Jego atrybuty to: księga i pióro, miecz lub halabarda, postać uskrzydlonego młodzieńca, sakwa z pieniędzmi u stóp oraz torba podróżna.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-21a.php3

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Dzisiaj, tj. 18 września obchodzimy święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski.

Od młodych lat św. Stanisław cechował się wielką pobożnością, pracowitością i wielką czcią Matki Bożej.

Relikwie Świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Św. Stanisław Kostka od 1671 r. jest patronem Polski oraz Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej oraz diecezji płockiej, a także Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania i Warszawy. Jako święty oręduje również za studentami i nowicjuszami jezuickimi, a także za polską młodzieżą.

Św. Stanisławowi Kostce przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione w 1621 r. nad Turkami pod Chocimiem. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział jak św. Stanisław na obłokach błagał Matkę Bożą o pomoc. Natomiast król Jan Kazimierz przypisywał orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem w 1651 r.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-18a.php3

Serdecznie zapraszamy dzisiaj na Mszę św. o godz. 1800, gdzie będziemy modlić się w intencji dzieci i młodzieży, polecając ich wstawiennictwu i opiece ich patrona – św. Stanisława Kostki.

 

 

Święto Podwyższenia Krzyża św.

Dzisiaj, tj. 14 września obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św.

W dniu 13 września 335 r. odbyło się poświęcenie bazylik, których jedna była nazywana także Bazyliką Krzyża. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Później to święto przeniesiono na 14 września, gdyż tegoż dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny, czyli pierwszej adoracji Krzyża (miała ona miejsce następnego dnia po poświęceniu bazylik).

Dzisiejsze święto przypomina nam jak wielkie znaczenie posiada krzyż w symbolice chrześcijaństwa. Uświadamia nam, że nie możemy go traktować jedynie jako elementu czy pewnej części dekoracji naszego mieszkania, miejsca pracy czy choćby jednego z wielu elementów naszego codziennego stroju.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-14a.php3

Nasza parafia również posiada relikwie drzewa, na którym umarł nasz Zbawiciel. I jako jedna z niewielu parafii w naszej archidiecezji w tym dniu będzie nawiedzana przez pątników.

Serdecznie zapraszamy na czuwanie modlitewne przy Rększowickim Krzyżu o godz. 15:00