Święto Chrztu Pańskiego

Dzisiejsza niedziela jest również obchodzona jako Święto Chrztu Pańskiego. Wg tradycji to Święto przypada właśnie w niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (bardziej znane jako Święto Trzech Króli). Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia.

W dniu swojego chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem sam Bóg Ojciec. Zamknięte niebiosa przez grzech Adama otwierają się na nowo, na Jezusa zstępuje Duch Święty. A z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos:

Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/chrzest.php3

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji nazywanej również Świętem Trzech Króli. Symbolizuje ono wydarzenie dotyczące pokłonu Mędrców ze Wschodu, złożonego Dziecięciu Jezus. Opisuje je w swojej Ewangelii św. Mateusza (Mt 2, 1-12). To wydarzenie ma piękną symbolikę pokłonu świata pogan – wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. Jest to jedno z najstarszych świąt w Kościele.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-06.php3

W naszym kościele Msze Św. jak w każdą niedzielę, tj. o 8:00, 10:00, 11:30 i o godz. 16:00. Po każdej Mszy Św. poświęcenie kadzidła i kredy

Również w naszej parafii Trzej Mędrcy przybyli do naszej rększowickiej szopki 🙂

źródło: foto własne