Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień smutku i żałoby. Na ziemię przyszedł Syn Boży, który „leczył wszystkie choroby i słabości” synów ludzkich; tłumy zdumiewały się, widząc, że „niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą”; w Niedzielę Palmową rzesze ludzi na Jego widok wołały pełne entuzjazmu „hosanna”, aby zaledwie w kilka dni potem ochrypłymi głosami wołać: „Na krzyż z Nim!”, „Krew Jego na nas i na dzieci nasze”. Każda śmierć jest ogromną tragedią, a cóż dopiero śmierć Syna Bożego, który został zamordowany przez tych, dla których zbawienia tak wiele uczynił. Zbrodnia ta była tak straszliwą i jedyną, że nawet martwa przyroda została nią wstrząśnięta: „Słońce się zaćmiło”, zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać, groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarło, powstało.

Wielki Piątek jest jednak dniem również wielkiej radości i zwycięstwa. Dokonało się przecież od tysięcy lat zapowiadane zbawienie rodzaju ludzkiego; wielkie pojednanie Boga ze wszystkimi ludźmi, nieba z ziemią; dzień powszechnego przebaczenia wszelkich win. Tego dnia Bóg darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny… To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, Bóg usunął z drogi, przygwoździwszy do drzewa krzyża. Na tajemnicę wydarzeń Wielkopiątkowych należy patrzeć poprzez brzask poranka Wielkiej Nocy. Te dwa dni są całością, są świadectwem najwymowniejszym, że to nie zło jest wieczne – ale dobro; śmierć jest ostatecznie zwyciężona przez życie, fałsz – przez prawdę, noc – przez dzień.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/wielki_piatek.php3

Zapraszamy w tym dniu na wspólną transmisje obchodów Wielkopiątkowych, transmitowane na profilu Facebook ks Sebastiana:

o godz. 9:00 nabożeństwo drogi krzyżowej

o godz. 18:00 liturgia Męki Pańskiej. Nie będzie (jak co roku) adoracji Pana Jezusa przy grobie Pańskim.

o godz. 2100 – Gorzkie Żale (III części)

Poniżej piękna transmisja rozważań w domu Drogi Krzyżowej na Wielki Piątek dla tych, którzy mogą nie mieć możliwości uczestnictwa w naszej rększowickiej transmisji.

źródło:https://www.youtube.com/watch?v=rRrhXVlqy5M

 

 

Wielki Czwartek

Wydarzenia Wielkiego Czwartku są istotnymi wydarzeniami, których pamiątkę obchodzimy po dziś dzień. Są nimi przede wszystkim: Ostatnia Wieczerza Chrystusa z Apostołami, ustanowienie Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa. Zbawiciel umywa nogi Apostołom i wskazuje na zdrajcę z grona Apostołów, również wygłasza do uczniów przemówienie oraz modli się do Ojca za nimi, zapowiada późniejsze wydarzenia, czyli swoją mękę i śmierć. Udaje się na Górę Oliwną do ogrodu Getsemani i tam w oczekiwaniu na zbrodniarzy, przeżywa mękę konania i krwawego potu. Tajemnica Jego aresztowania zamyka dzisiejszy dzień.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/wielki_czwartek.php3

W tym szczególnym dniu pamiętajmy o wszystkich kapłanach, bo dzięki nim zostajemy włączeni do wspólnoty Kościoła w sakramencie Chrztu Św., przyjmujemy po raz pierwszy Komunię Św., otrzymujemy dary Ducha Św. w sakramencie Bierzmowania, zostajemy połączeni sakramentem Małżeństwa, oczyszczają nasze dusze w imieniu Chrystusa w sakramencie Pokuty czy towarzyszą nam w ostatniej drodze w ziemskim pielgrzymowaniu. Pragniemy wszystkim kapłanom w dniu ich Święta życzyć wielu dni kapłańskiej posługi, prowadzenia powierzonego im Ludu Bożego, opieki Matki Bożej oraz błogosławieństwa Bożego.

W tym roku przeżywa inny Wielki Czwartek jak do tej pory – bez naszego udziału w naszej kochanej rększowickiej świątyni. Nie będzie (jak co roku) adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy. Zapraszamy serdecznie na transmisję Wieczerzy Pańskiej z naszego Sanktuarium na profilu Facebook ks Sebastiana o godz. 18:00. 🙂

 

Wielka Środa

Wielka Środa to już bezpośredni kontakt z wydarzeniami Wielkiego Czwartku i Piątku. Sanhedryn na tajnej naradzie postanawia za wszelką cenę zgładzić Jezusa. Judasz ofiaruje Wielkiej Radzie Żydowskiej swoją pomoc w zamian za srebrniki. Przyrzeka śledzić Chrystusa, a gdy będzie On sam – zawiadomi o tym Sanhedryn (Mt 26, 1-16; Mk 14, 1-11; Łk 22, 1-6), aby Go można było pojmać.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/wielki_tydzien.php3