Wielka Sobota

Dzisiaj Wielka Sobota, dzień wyciszenia, spokoju… Przeżywamy tutaj tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, czyli do otchłani. Przebywały tam dusze prawych ludzi Starego Testamentu. Nie mogły one wejść do nieba, bo było ono przed nimi zamknięte, a swoim bogobojnym życiem nie zasługiwały na wieczne potępienie. Czekały więc one na czas nadejścia Zbawiciela i dokonanego przez Niego odkupienia. Wśród tych sprawiedliwych dusz były dusze Adama, Ewy, Abla, Noego, Abrahama, patriarchów i proroków, Samuela, Mojżesza, Dawida, Anny i Joachima – rodziców Matki Bożej, Józefa – ojca Jezusa czy Jana Chrzciciela i wielu innych.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/wielka_sobota.php3

To dziś udamy się na poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny, które spożyjemy w rodzinnym gronie w poranek Wielkanocny… Przyniesiemy je w pięknie przyozdobionych koszyczkach, co jest naszą polską tradycją… Pamiętajmy choć na chwilę przyklęknąć przed grobem naszego Odkupiciela, dziękując mu za trud zbawienia nas wszystkich…

Poświęcenie pokarmów w naszym kościele o godz. 9:00, 10:00, 11:00 i 12:00. Natomiast wieczorem zapraszamy wszystkich na godz. 18:00 na Liturgię Wigilii Paschalnej, gdzie odnowimy przyrzeczenia chrzcielne przy zapalonych świecach.