Uroczystość Objawienia Pańskiego

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, w polskiej tradycji nazywana również Świętem Trzech Króli. Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu symbolizuje pokłon świata pogan oddany Dziecięciu Jezus.

Jest to jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie prawdopodobnie mogli być astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. Jednakże pozostanie tajemnicą po dziś dzień, jak stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż, aż do Jerozolimy, do nieznanych krańców ziemi.

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus możemy odnaleźć w Ewangelii św. Mateusza (Mt 2, 1-12).

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-06.php3

Msze Święte w naszym kościele z poświęceniem kadzidła i kredy o godz. 8:00, 10:00, 11:30 i 16:00.