Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Dzisiaj w pierwszy dzień nowego roku obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Jest to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy z chłopców miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, niezmiernie wdzięczni Stwórcy za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, dzięki której spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia ludzkości. Dzisiaj z wszystkich przymiotów Maryi czcimy w szczególności Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej również za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży po dziś dzień, aż do skończenia świata.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto. Do liturgii Kościoła wprowadzono je dość późno, bo dopiero to papież Pius XI wprowadził je w 1931 roku (na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431)). Pius XI wyznaczył dzień 11 października na coroczną pamiątkę tego święta. Jednakże reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, lecz podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na dzień 1 stycznia.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-01.php3

Msze Św. w naszym kościele tak jak w każdą niedzielę, czyli o godz. 8:00, 10:00, 11:30 oraz o godz. 16:00.