Święto św. Andrzeja, apostoła

Dzisiaj, tj. 30 listopada obchodzimy święto św. Andrzeja, apostoła.

Andrzej pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim (por. J 1, 44), lecz mieszkał ze św. Piotrem, swoim starszym bratem oraz jego teściową w Kafarnaum (por. Mk 1, 21. 29-30). Był – tak jak swój brat Piotr – rybakiem. Na początku był uczniem Jana Chrzciciela. Lecz pod jego wpływem poszedł za Chrystusem, gdy Ten przyjmował chrzest w Jordanie.

Andrzej był pierwszym uczniem, który został powołany przez Jezusa na Apostoła.

Św. Andrzej jest patronem małżeństw, podróżujących, rybaków, rycerzy, woziwodów, rzeźników. Ten orędownik zakochanych wspomaga również w sprawach matrymonialnych i wypraszaniu potomstwa.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-30.php3