Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Dzisiaj, tj. 24 listopada obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Do liturgii tą Uroczystość wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z dnia 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał on wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Na początku ta uroczystość obchodzona była w ostatnią niedzielę października. Natomiast reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

Papież Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in. tak:

Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego „przewyższającej naukę miłości” i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca „władzę i cześć, i królestwo”; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/krol.php3

źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/109171/nd/Musimy-budowac-Krolestwo-Boze