Adwent – czas radosnego oczekiwania

Dzisiejszą niedzielą rozpoczęliśmy okres Adwentu – czasu oczekiwania na narodziny naszego Zbawiciela oraz czasu wewnętrznego przygotowania się do tego szczególnego wydarzenia. Wykorzystajmy czas tegorocznego Adwentu do wewnętrznej refleksji nad swoim życiem, zatrzymajmy się choć na chwilę w naszym codziennym zabieganiu…

Rozpoczynamy również dzisiaj nowy rok liturgiczny w Kościele pod hasłem: Wielka tajemnica wiary. Niech to hasło towarzyszy nam nie tylko w Adwencie, ale na wszystkie dni nowego okresu liturgicznego.

źródło: http://www.bakalarzewo-parafia.pl/uncategorized/pierwsza-niedziela-adwentu-2-grudnia-2018/