Uroczystość Objawienia Pańskiego

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywana Świętem Trzech Króli.

Pokłon Mędrców ze Wschodu dla Dziecięcia Jezus, który opisał w Ewangelii św. Mateusza (Mt 2, 1-12) jest symbolem pokłonu świata pogan, wszystkich ludzi, którzy to klękają przed Bogiem Wcielonym. Jest to jedno z najstarszych świąt w Kościele.

Od XV/XVI w. w kościołach święcimy dziś kadzidło i kredę. Również w naszym kościele parafialnym poświęcenie kadzidła i kredy na Mszach Św. o godz. 8:00, 10:00, 11:30 i 16:00.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-06.php3