Święto Chrztu Pańskiego

Dzisiejsza Niedziela to również Święto Chrztu Pańskiego. Przypada ono w niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (w naszej tradycji bardziej rozpowszechniona jest nazwa święta Trzech Króli). Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia.

W dniu swojego chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem sam Bóg Ojciec. Niebiosa zamknięte przez grzech Adama otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. A z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos:

Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie.

Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję Nauczyciela Ludu Bożego.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/chrzest.php3