Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Dzisiaj obchodzimy Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Święto Nawiedzenia obchodzimy w okresie pomiędzy uroczystościami Zwiastowania Pańskiego i narodzenia św. Jana Chrzciciela. W taki sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem – Janem Chrzcicielem. Jest to również spotkanie dwóch matek. Dokładny opis Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56).

Słowa Elżbiety przywołujemy zawsze, kiedy odmawiamy Pozdrowienie Anielskie. Krewna Maryi powtórzyła część pozdrowienia Gabriela: „Błogosławiona jesteś między niewiastami”, wyraźnie  podkreślając, że za sprawą Ducha Świętego została we wszystko wtajemniczona. Następnie dodała własne słowa: „i błogosławiony jest owoc Twojego łona”. Wydarzenie to rozważamy jako jedną z radosnych tajemnic różańca.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-31a.php3