Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Dzisiejsza niedziela to również Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Wniebowstąpienie to dzień królewskiej intronizacji Chrystusa, tryumfem, jaki przygotowuje swojemu Synowi Bóg Ojciec. Dlatego widać wiele radości w tekstach liturgicznych. Jest ono też obietnicą powtórnego przyjścia Chrystusa: „Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1, 11).

Warto podkreślić, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, lecz wziął ze sobą wszystkie dusze świętych z otchłani. W czasie rozłąki z ciałem przed swoim zmartwychwstaniem odwiedził je w otchłani i zapowiedział im rychłe wybawienie. Dzisiaj to spełnia obietnicę i triumfalnie wprowadza je do nieba. Ten dzień jest szczególnym wydarzeniem dla całego rodzaju ludzkiego. Miejsce zbuntowanych aniołów zajmują w niebie dusze ludzkie, aby na końcu świata mogły wejść także do chwały ich uwielbione ciała.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/wniebowstapienie.php3