Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

W dniu dzisiejszym Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a obecnie przebywają w czyśćcu. Ufność w istnienie czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.

W tym roku zgodnie z dekretem Ojca Św. Franciszka przez cały listopad (a nie jak to tej pory zgodnie z tradycją tj. od 1 do 8 listopada) za pobożne odwiedzenie cmentarza i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny (czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy; dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich), który możemy ofiarować w dowolnej intencji, bliskiej naszemu sercu…

W oktawie modlitw za zmarłych codziennie o godz. 15:30 różaniec połączony z wypominkami oktawalnymi, a o godz. 16:00 Msza św. za zmarłych polecanych w wypominkach.