Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Dzisiejszy dzień to również święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

Istnieje przekonanie, że najważniejszym kościołem papieskim jest bazylika św. Piotra na Watykanie. Jednakże nie jest to prawdą. To właśnie bazylika świętego Jana na Lateranie jest kościołem katedralnym papieża. Odegrała ona kluczową rolę w historii chrześcijaństwa i dlatego Kościół obchodzi specjalny dzień, który przypomina moment jej poświęcenia. Bazylika ta należy do grona czterech bazylik większych Rzymu. Nazwa tego miejsca pochodzi od nazwiska starożytnych posiadaczy tych ziem. Cesarz Neron pod pozorem spisku zgładził Plantiusa Laterana i następnie zagarnął jego pałac. Kolejno Konstantyn Wielki podarował ten pałac papieżowi św. Sylwestrowi I (314-335) (był on rezydencją papieży aż do roku 1308). Gdy cesarz Konstantyn Wielki w 313 r. wydał edykt, który pozwalał na oficjalne wyznawanie wiary chrześcijańskiej, kazał wybudować obok pałacu okazałą świątynię pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Od tego momentu stała się ona pierwszą katedrą Rzymu, a przylegający do niej pałac – siedzibą papieży. Jej poświęcenie nastąpiło w dniu 9 listopada 324 r. z rąk papieża św. Sylwester I.

Nad wejściem do świątyni znajduje się łaciński napis, najlepiej oddający wagę i rolę tego miejsca:

Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis

to oznacza: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata. To tu właśnie papieże odprawiali Mszę na rozpoczęcie Wielkiego Postu. To tu w Niedzielę Palmową stawia się łuk triumfalny na przyjęcie Króla męczenników. To tu papież odprawia Mszę świętą w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy naszego Zbawiciela z uczniami.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-09a.php3