Niedziela Palmowa

Dzisiejsza Niedziela otwiera Wielki Tydzień – to Niedziela Palmowa.

Nazwa niedzieli pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, który bezpośrednio poprzedzał Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając głośno: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. O tym wydarzeniu piszą wszyscy, z czterech Ewangelistów. Świadczy to o tym, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/wielki_tydzien.php3#palmowa

W naszym kościele po każdej Mszy św. poświęcenie palm.

 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Dzisiaj jest wielki dzień, dzień narodzenia naszego Zbawiciela…

Tajemnica Bożego Narodzenia kryje prawdę o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzech Adama i za grzechy jego potomków: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Nie przestając być Bogiem, Syn Boży stał się także człowiekiem. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny. Z kolei jako człowiek jest ograniczony czasem, przestrzenią i mocą. Jako Bóg jest Panem śmierci. Jako człowiek jest jej poddany.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/bn.php3