Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzisiaj, tj. 1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych.

W tym dniu Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej. Natomiast wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która to ma ich zaprowadzić do świętości. Przypomina nam także prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/3820/nd/Uroczystosc-Wszystkich-Swietych-i-Dzien

Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele Msze Św. będą odprawiane o godz. 8:00, 10:00. Natomiast na cmentarzu o godz. 11:30 – wypominki jednorazowe, a o godz. 12:00 Msza św. za zmarłych parafian.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Dzisiaj, tj. 28 października obchodzimy święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów naszego Zbawiciela. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Specjalne podkreślenie w gronie Apostołów, iż Szymon był gorliwy, może oznaczać, że naprawdę wyróżniał się wśród nich prawością i surowością w zachowywaniu prawa mojżeszowego oraz zwyczajów narodu.

Św. Szymon jest patronem diecezji siedleckiej oraz farbiarzy, garncarzy, grabarzy oraz spawaczy.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-28.php3

Natomiast o życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli „Odważny” (Mt 10, 3; Mk 3, 18). Nie wiemy, dlaczego to Ewangeliści tak go nazywają. Wiemy, że był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła (Mt 13, 55), dlatego również jest nazywany Judą Jakubowym (Łk 6, 16; Dz 1, 13).

Juda jest autorem jednego z listów w Nowym Testamencie. Sam siebie w nim nazywa bratem Jakuba (Jud 1). Z listu wynika, że prawdopodobnie był człowiekiem wykształconym.

Św. Juda jest patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga. Jest także patronem szpitali i personelu medycznego.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-28.php3

 

Święto św. Łukasza, ewangelisty

Dzisiaj, tj. 18 października obchodzimy święto św. Łukasza, jednego z czterech ewangelistów. Był on poganinem, a nie Żydem. Naukę Zbawiciela Łukasz przyjął przed przystąpieniem do św. Pawła.

Łukasz był z zawodu lekarzem – pisze o tym wprost św. Paweł Apostoł (Kol 4, 14). Należał on do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z ówczesną literaturą. Widzimy to w jego pięknym języku greckim, kronikarskiej dokładności informacji, a także umiejętności zdobywania źródeł.

Św. Łukasz to patron Hiszpanii i miasta Achai, a także: introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników.

Według legendy malował on portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Matki Bożej. Jeden z nich, jak opisuje Teodor Lektor z VI wieku, cesarzowa Eudoksja, żona Teodozego II Wielkiego, zabrała z Jerozolimy i przesłała kolejno św. Pulcherii, siostrze cesarza. Według innej przypowieści kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest ikona jasnogórska.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-18.php3