Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Dzisiaj obchodzimy Święto trzech Archaniołów – św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała.

Św. Michał wg tradycji chrześcijańskiej to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn). Jest on obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem. Hebrajskie imię Mika’el znaczy „Któż jak Bóg”. Jest patronem mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest również jako opiekun dobrej śmierci.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3

Św. Gabriel w tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi i zapowiada mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje również Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był uważany za anioła stróża Świętej Rodziny. Imię „Gabriel” znaczy tyle, co „mąż Boży” albo „wojownik Boży”.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3

Św. Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”. Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa uważa go za prawzór Anioła Stróża. Jest uważany za patrona aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3

 

 

Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Dzisiaj obchodzimy Święto św. Mateusza, apostoła i jednego z 4-ech ewangelistów. Był on Galilejczykiem. Trudnił się pobieraniem ceł i podatków w Kafarnaum (jednym z większych handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret). Pobierał tam opłaty za przejazdy przez jezioro oraz przewóz towarów.
Jego atrybuty to: księga i pióro, miecz lub halabarda, postać uskrzydlonego młodzieńca, sakwa z pieniędzmi u stóp, torba podróżna.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-21a.php3

 

 

 

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Dzisiaj obchodzimy Święto św. Stanisława Kostki. Św. Stanisław Kostka jest patronem Polski (od 1671 r.) i Litwy. Patronuje również archidiecezji łódzkiej i warszawskiej oraz diecezji płockiej, a także Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania i Warszawy. Ten święty oręduje także za studentami oraz nowicjuszami jezuickimi, a także uznawany jest za patrona polskiej młodzieży.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-18a.php3