Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Dzisiejszy dzień jest również świętem św. Benedykta, opata oraz patrona Europy.

Benedykt z Nursji to jedna z najgłośniejszych postaci w Kościele łacińskim. Wsławił się on niezwykle mądrą i wyważoną regułą, która stała się podstawą dla bardzo wielu późniejszych rodzin zakonnych na Zachodzie. Dzięki założonemu przez siebie zakonowi Benedykt przyczynił się nie tylko do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Dewizą Patriarchy było: Ora et labora – módl się i pracuj.

W Polsce najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest Tyniec. Do Polski benedyktyni przybyli razem ze św. Wojciechem (+ 997).

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-11a.php3

 

Święto św. Tomasza, apostoła

Dzisiejszy dzień to także święto św. Tomasza, apostoła. Tomasz, zwany również Didymos (tzn. bliźniak), należał do ścisłego grona Dwunastu Apostołów.

Św. Tomasz patronuje Indiom, Portugalii, Urbinie, Parmie, Rydze oraz Zamościowi. Jest również patronem architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-03a.php3

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

Dzisiejszy dzień to Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość zarówno św. Pawła oraz św. Piotra w celu podkreślenia, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj także w tym mieście oddali dla Chrystusa swoje życie oraz że to właśnie w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Jednakże najwięcej zaważyła na połączeniu tej uroczystości obu Apostołów w jednym dniu opinia (dziś uznawana za mylną), że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia.

Św. Piotr (uznawany za pierwszego papieża) jest patronem m. in. diecezji w Rzymie, Berlinie, Lozannie; miast: Awinionu, Biecza, Duszników Zdroju, Frankfurtu nad Menem, Genewy, Hamburga, Nantes, Poznania, Rygi, Rzymu, Trzebnicy. Jest również patronem blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów. Także jest on wzywany jako orędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże.

Natomiast św. Paweł jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz patronuje marynarzom, powroźnikom i tkaczom.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-29.php3