Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Dzisiejszy dzień 1 stycznia to Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Jest to również ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękujemy Bogu za przyjście na świat Jego Syna – Chrystusa. Także Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, dzięki której spełniły się obietnice dane całej ludzkości. Były one powiązane z tajemnicą Odkupienia. Dzisiaj ze wszystkich przymiotów Maryi w szczególności czcimy Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej również za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Pierwszy dzień rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie – jako poświęcenie go Matce Bożej. Matka Jezusa zostaje tu ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a równocześnie jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów naszego Pana – Jezusa Chrystusa.

Pragnienie i chęć zaakcentowania specjalnego wspomnienia dla Matki Bożej zrodziło się aż w starożytności chrześcijańskiej. Już w VII wieku Kościół zachodni wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-01.php3

Msze Św. w naszym kościele tak jak w każdą niedzielę, czyli 8:00, 10:00, 11:30 i 16:00.

To już 31 grudnia…

Dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem starego 2019 roku. Podsumujmy ten czas, który przeżyliśmy, dziękując Stwórcy za cały 2019r., a modląc się za nadchodzący 2020r., abyśmy dobrze wykorzystali czas, który niebawem nadejdzie.

Dzisiaj w naszym kościele specjalne nabożeństwo o godz. 16:00 podczas, którego będziemy dziękowali Panu Bogu za dar czasu i upraszali łaski na dni nowego roku.

Serdecznie zapraszamy 🙂

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Dzisiejsza niedziela (29 grudnia) jest świętem Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

Święto świętej Rodziny zapoczątkowano w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je w dniu 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za zgodą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Natomiast na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który to na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, dnia 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący „kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej”.

Papież Benedykt XV (+ 1922) rozszerzył opisywane święto Świętej Rodziny na cały Kościół.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/rodzina.php3

Dzisiaj w naszym kościele na każdej Mszy Św. (8:00, 10:00, 11:30 i 16:00) odnowienie przyrzeczeń małżeńskich małżonków oraz ich błogosławieństwo razem z dziećmi.