Już po Panamie….

27 stycznia zakończyły się 34. Światowe Dni Młodzieży, gdzie spotkała się młodzież całego świata z papieżem Franciszkiem.

Dziękujmy Panu Bogu za dar tego spotkania, bo w młodzieży jest przyszłość naszego świata. Dziękujmy również przy tym za naszego rodaka św. Jana Pawła II, który zainicjował te spotkania, dla którego młodzież była przysłowiowym „oczkiem w głowie”.

Poniżej link z galerią z tego pięknego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia 🙂

Światowe Dni Młodzieży w Panamie | FOTORELACJA

 

 

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Dzisiaj, tj. 25 stycznia obchodzimy święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (jest to obecna Turcja) około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził on z żydowskiej rodziny, która była silnie przywiązana do tradycji. Byli oni niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni (odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie). Uczył się również rzemiosła tj. tkania płótna namiotowego. Później po przybyciu do Jerozolimy zaczął studiować Torę. Był uczniem Gamaliela (Dz 22, 3). Mając już około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła dzięki swojej gorliwości w strzeżeniu tradycji religijnej. Był świadkiem w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), aby tam dalej ścigać chrześcijan. Z Dziejów Apostolskich wiemy, że u bram miasta „olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» – «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-6).
Po tym niespodziewanym i nagłym, a zarazem cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł.

Jest on patronem marynarzy, powroźników i tkaczy oraz wielu miast.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-25.php3

Święto Chrztu Pańskiego

Dzisiaj, tj. 13 stycznia obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Jest ono obchodzone w niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (w naszej tradycji nazywane świętem Trzech Króli). Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej tradycji dzisiejszego dnia należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, gdyż (pomimo, że wyraźnie udokumentowano to wydarzenie w Ewangeliach) chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Zmienił to dekret Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r., którym ustanowiono na dzień 13 stycznia (w miejsce dawnej oktawy Epifanii tj. Objawienia) wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Natomiast posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wtedy wyrażenie „wspomnienie” i przesunięto jego termin na niedzielę po 6 stycznia.

Wraz z dzisiejszym świętem kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia. Jednak w Polsce występuje dawny zwyczaj przedłużania tego czasu do święta Ofiarowania Pańskiego, które  obchodzimy 2 lutego. Dlatego aż do tego dnia można zachować szopkę w kościele oraz śpiewać kolędy.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/chrzest.php3