Wielka Sobota

Dzisiaj, tj. 20 kwietnia Wielka Sobota do dzień adoracji Pana Jezusa złożonego w grobie. Tego dnia przeżywamy tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, czyli do otchłani. Przebywały tam również dusze prawych ludzi Starego Testamentu. Nie mogły one wejść do nieba, bo było ono przed nimi zamknięte, lecz swoim bogobojnym życiem nie zasługiwały także na wieczne potępienie. Musiały one czekać na czas nadejścia Zbawiciela i dokonanego przez Niego odkupienia. Wśród nich były przede wszystkim: dusze Adama, Ewy, Abla, Noego, Abrahama, patriarchów i proroków, Samuela, Mojżesza, Dawida, Anny i Joachima – rodziców Matki Bożej, Józefa – ojca Jezusa, a także Jana Chrzciciela i wielu innych.

Przez całą Wielką Sobotę nie sprawujemy Mszy świętej – tego dnia sprawowana jest jedynie Liturgia Godzin. Dopiero późnym wieczorem, jak zapadnie zmrok, jest rozpoczynane świętowanie Wielkiej Nocy poprzez najuroczystszą i najpiękniejszą liturgię całego roku – Wigilię Paschalną.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/wielka_sobota.php3

W tym dniu święcimy pokarmy. W naszym kościele poświęcenie pokarmów o godz. 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 oraz o godz. 15:00.

Natomiast wieczorem o godz. 18:00 liturgia Wielkiej Soboty.

Wielki Piątek

Dzisiaj, tj. 19 kwietnia w Wielki Piątek przeżywamy Mękę naszego Zbawiciela. Wielki Piątek jest dniem smutku i żałoby.  Jednak jest to również dzień wielkiej radości i zwycięstwa. Dokonało się bowiem od tysięcy lat zapowiadane zbawienie rodzaju ludzkiego – wielkie pojednanie Boga z rodzajem ludzkim, niebo złączyło się z ziemią – dzień powszechnego przebaczenia wszystkim ludziom.

W tym dniu na całym świecie nie jest odprawiana Msza Św.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/wielki_piatek.php3

W naszym kościele o godz. 9:00 ostatnia Droga Krzyżowa. Natomiast liturgia Wielkiego Piątku o godz. 18:00.

 

Wielki Czwartek

Dzisiaj, tj. 18 kwietnia w Wielki Czwartek obchodzimy już konkretne chwile z ostatnich wydarzeń naszego Zbawiciela. Są nimi: Ostatnia Wieczerza Chrystusa z Apostołami, ustanowienie Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa. Pan Jezus umywa nogi Apostołom i wskazuje na zdrajcę, również wygłasza do uczniów przemówienie oraz modli się do Ojca za nimi, zapowiada swoją mękę i śmierć. Kolejno udaje się na Górę Oliwną do ogrodu Getsemani i tam w oczekiwaniu na pojmanie przeżywa mękę konania i krwawego potu. Tajemnica aresztowania Chrystusa zamyka ten dzień.

Należy wiedzieć, że żaden dzień w życiu naszego Zbawiciela nie został tak dokładnie przedstawiony przez Ewangelistów, jak Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek

źródło: http://www.parafia.strazow.pl/wielki-czwartek-pamiatka-ustanowienia-kaplanstwa/

W naszym kościele liturgia Wielkiego Czwartku o godz. 18:00.