Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Dzisiaj obchodzimy Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Święto Nawiedzenia obchodzimy w okresie pomiędzy uroczystościami Zwiastowania Pańskiego, a Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem – Janem Chrzcicielem. Jest to również spotkanie dwóch matek. Dokładny opis tego wydarzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56).

Słowa krewnej Maryi Elżbiety przywołujemy zawsze, ilekroć odmawiamy Pozdrowienie Anielskie. To krewna Maryi powtórzyła część pozdrowienia Gabriela: Błogosławiona jesteś między niewiastami, wyraźnie czyniąc aluzję, że to za sprawą Ducha Świętego została we wszystko wtajemniczona. Zaraz potem dodała własne słowa: i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Wydarzenie to jest rozważane jako jedna z radosnych tajemnic różańca.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-31a.php3

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Dzisiejsza niedziela to również Uroczystość Najświętszej Trójcy. Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia takiej tajemnicy nie podaje do wierzenia. To właśnie istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy – objawił nam to nasz Zbawiciel Jezus Chrystus.

Podczas chrztu Pana Jezusa została objawiona cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem, a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23).

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/trojca.php3

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Dzisiaj obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest ono obchodzone w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Zostało ono zaproponowane i wprowadzone przez papieża Benedykta XVI – jest ono odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty, lecz przede wszystkim środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego (obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 r.). Nasz Zbawiciel w Wieczerniku ustanawia sakrament kapłaństwa. Przez całe Misterium Paschalne ukazuje On, że to On jest najwyższym Kapłanem, On składa ofiarę, tak naprawdę jedyną i skuteczną – za grzechy świata. W Wielki Czwartek, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, z uwagi na wiele wydarzeń obchodzonych w tym dniu, nie ma sposobności dla uczczenia kapłaństwa Chrystusa, w które wpisane jest kapłaństwo ludzi, przyjmujących sakrament święceń, by przez nich Pan Jezus Swoje kapłaństwo mógł wykonywać. Dlatego więc potrzeba pogłębienia tej tajemnicy oraz wprowadzenia odrębnego święta.

źródło: https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/892/Swieto-Chrystusa-Najwyzszego-i-Wiecznego

źródło: https://m.niedziela.pl/artykul/3369/Swieto-Chrystusa-Najwyzszego-i-Wiecznego