Uroczystość Objawienia Pańskiego

Dzisiejszy dzień 6 stycznia to Uroczystość Objawienia Pańskiego. W polskiej tradycji nazywana również Świętem Trzech Króli.

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, które jest opisany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12) jest symboliką pokłonu świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. Jest to jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie najprawdopodobniej byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – jako znak narodzin Króla. Jednakże pozostaje tajemnicą, jak stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który to spowodował ich daleką i niebezpieczną podróż, aż do Jerozolimy.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-06.php3

Dzisiaj w naszym kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę. Również dziś na Mszy św. o godz. 10:00 uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Hutek przedstawią jasełka. Z Panią Dyrektor, Nauczycielami i uczniami ze szkoły z Hutek zapraszamy wszystkich parafian na jasełka do naszego kościoła. 🙂

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Dzisiejszy dzień 1 stycznia to Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Jest to również ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękujemy Bogu za przyjście na świat Jego Syna – Chrystusa. Także Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, dzięki której spełniły się obietnice dane całej ludzkości. Były one powiązane z tajemnicą Odkupienia. Dzisiaj ze wszystkich przymiotów Maryi w szczególności czcimy Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej również za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Pierwszy dzień rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie – jako poświęcenie go Matce Bożej. Matka Jezusa zostaje tu ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a równocześnie jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów naszego Pana – Jezusa Chrystusa.

Pragnienie i chęć zaakcentowania specjalnego wspomnienia dla Matki Bożej zrodziło się aż w starożytności chrześcijańskiej. Już w VII wieku Kościół zachodni wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-01.php3

Msze Św. w naszym kościele tak jak w każdą niedzielę, czyli 8:00, 10:00, 11:30 i 16:00.

To już 31 grudnia…

Dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem starego 2019 roku. Podsumujmy ten czas, który przeżyliśmy, dziękując Stwórcy za cały 2019r., a modląc się za nadchodzący 2020r., abyśmy dobrze wykorzystali czas, który niebawem nadejdzie.

Dzisiaj w naszym kościele specjalne nabożeństwo o godz. 16:00 podczas, którego będziemy dziękowali Panu Bogu za dar czasu i upraszali łaski na dni nowego roku.

Serdecznie zapraszamy 🙂