Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Dzisiaj obchodzimy Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja) około 5-10 roku po Chrystusie. Dzięki gorliwości w strzeżeniu tradycji religijnej, mając około 25 lat, stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Był świadkiem w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej chęci udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), aby tam ścigać chrześcijan. Według Dziejów Apostolskich, u bram miasta „olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» – «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić»” (Dz 9, 3-6).
Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. I stał się wiernym i gorliwym nauczycielem nauki Chrystusa.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-25.php3

Dzień Babci i Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka życzymy wszystkim Babciom jak i Dziadkom wielu dni w zdrowiu i szczęściu, opieki Matki Bożej oraz wielu radości ze swych pociech, które rozpieszczają dzień po dniu…

A poniżej dedykacja dla wszystkich Babć i Dziadków… (należy kliknąć w poniższy link 🙂 )

Patrycja Lipińska dla Dzieci – Piosenka dla Babci i Dziadka. Kocham Was Babciu i Dziadku. – YouTube

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=BkhIoO61n_I

Święto Chrztu Pańskiego

Dzisiejsza Niedziela to również Święto Chrztu Pańskiego. Przypada ono w niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (w naszej tradycji bardziej rozpowszechniona jest nazwa święta Trzech Króli). Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia.

W dniu swojego chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem sam Bóg Ojciec. Niebiosa zamknięte przez grzech Adama otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. A z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos:

Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie.

Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję Nauczyciela Ludu Bożego.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/chrzest.php3