To już 1 września…

Dzisiaj obchodzimy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w tym dniu o wszystkich, którzy walczyli o wolność naszego kraju, bo dzięki nim możemy żyć w wolnej i pięknej, niepodległej Polsce.

Dzisiaj również rozpoczyna się nowy rok szkolny 2021/2022. Pamiętajmy w naszej modlitewnej pamięci o wszystkich uczniach, aby w nowym roku szkolnym mogli owocnie zdobywać wiedzę. Pamiętajmy również o nauczycielach i pracownikach oświaty, aby kształtowali uczniów na nowe pokolenia Polaków.
Msza Święta, ze szczególną prośbą o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym, asystencję Ducha Świętego na czas edukacji i wszelkie potrzebne łaski dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, uczniów i rodziców, w naszym kościele w środę o godz. 9:00. Na Mszy św. zostaną pobłogosławione tornistry i przybory szkolne dla pierwszoklasistów. Od godz. 8:30 możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w szkołach o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy 🙂 .

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Dzisiaj obchodzimy szczególną Uroczystość dla naszej archidiecezji – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – patronki naszej częstochowskiej ziemi oraz całego kraju. To dziś tłumy pielgrzymów zdążają pod szczyt  jasnogórski, by pokłonić się najlepszej matce i królowej. To dziś wielu z nas zaniesie swoje podziękowania oraz prośby i rozterki do Pani jasnogórskiej, aby spojrzała na nie swoim matczynym spojrzeniem.

Nasze sanktuarium ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce wśród bardzo licznych z całego kraju sanktuariów. Miliony wiernych przybywają tutaj, aby modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który słynie wieloma łaskami i na trwałe wpisał się w dzieje Polski.
Pierwszym i najdawniejszym dokumentem, który informuje nas o cudownym obrazie, jest łaciński rękopis, znajdujący się w archiwum klasztoru: Translatio tabulae Beatae Mariae Virginis quam Sanctus Lucas depinxit propriis manibus (Przeniesienie obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy, który własnymi rękami wymalował św. Łukasz). W tym rękopisie czytamy:
Autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych wymalował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz Konstantyn kazał przenieść obraz z Jerozolimy do Konstantynopola i umieścić w świątyni. Tam obraz zasłynął cudami. Urzeczony cudownym obrazem książę ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, uprosił Konstantyna o darowanie mu obrazu, który też przeniósł do swojego księstwa i kazał go bogato ozdobić. Obraz znowu zasłynął cudami. W czasie wojny prowadzonej na Rusi przez Ludwika Węgierskiego obraz ukryto w zamku bełskim. Po poddaniu się zamku Ludwikowi, namiestnik króla, książę Władysław Opolczyk zajął obraz. W czasie oblegania zamku przez Litwinów i Tatarów strzała wpadła do zamku i ugodziła w prawą stronę wizerunku. Wtedy nieprzyjaciół otoczyła mgła, która przeraziła wrogów. Książę wypadł na nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy chciał wywieźć obraz do swojego księstwa, mimo dużej liczby koni obraz nie ruszał z miejsca. Wtedy książę uczynił ślub, że wystawi kościół i klasztor tam, gdzie umieści obraz. Wtedy konie lekko ruszyły i zawiozły obraz na Jasną Górę. Tam umieścił go w kaplicy kościoła, gdzie obraz ponownie zajaśniał cudami.

Cudowny obraz jasnogórski jest otaczany przez Polaków niezwykłą czcią. To tutaj wielokrotnie modlił się przed nim również kard. Karol Wojtyła, a późniejszy – papież Jan Paweł II. To tutaj co roku, na uroczystości maryjne (szczególnie 15 i 26 sierpnia) przybywają setki tysięcy ludzi, bardzo często podążając w pieszych pielgrzymkach przez wiele dni, aby zanieść swoje serca do Matki Bożej Częstochowskiej.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-26a.php3

 

Święto św. Bartłomieja, apostoła

Dzisiaj obchodzimy Święto św. Bartłomieja, jednego z 12-stu apostołów wybranych przez naszego Zbawiciela. Tradycja chrześcijańska niewiele wspomina o św. Bartłomieju. Znacznie większe zainteresowanie jest okazywane innym Apostołom – postać św. Bartłomieja jest bardziej w cieniu.

Zachował się jednak obszerniejszy apokryf Męka Bartłomieja Apostoła. Czytamy w nim, że Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii. Tam nawet miał nawrócić brata królewskiego – Polimniusza. Jednakże na rozkaz króla Armenii, Astiagesa, został pojmany w mieście Albanopolis, ukrzyżowany i w końcu ścięty. Natomiast od św. Izydora (+ 636; biskupa Sewilli), rozpowszechniła się pogłoska, że św. Bartłomiej został odarty ze skóry. Dlatego został uznany za patrona rzeźników, garbarzy i introligatorów.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-24a.php3