Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Dzisiejszy dzień to także święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Jednakże tradycja przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Pomimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego więc Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim wielką i bezgraniczną ufność sprawił, że urodziła ona córkę – Maryję.
Nie znamy miejsca urodzenia ani również daty. Jednak według wszelkich dostępnych nam informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.

W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Istniał bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew pod kolejne uprawy. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Matka Boża. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były razem z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, aby uprosić sobie dobry urodzaj. Na Podhalu święto to nazywano Zitosiewną, ponieważ sieje się tam wtedy żyto. W święto Matki Bożej Siewnej urządzano również dożynki.

źródło:https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-08a.php3

źródło:https://sadeczanin.info/ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-i-religia/po%C5%9Bwi%C4%99cenie-ziarna-w-uroczysto%C5%9B%C4%87-matki-bo%C5%BCej-siewnej

1 września

Dzisiejszy dzień to również 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w tym dniu o wszystkich, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny. Dzięki swojej odwadze i poświęceniu przyszłe pokolenia Polaków mogą żyć w kraju, który nazywa się Polska – w wolnym i pięknym. Pamiętajmy o nich w naszej modlitewnej pamięci.

źródło: https://gfycat.com/pl/richeuphorickomododragon-animowana-historia-polski-news-politics

Również dzisiaj rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego o godz. 18:00. Módlmy się za uczniów oraz nauczycieli, aby z Bożym błogosławieństwem rozpoczęli nowy rok szkolny, aby mogli owocnie zdobywać wiedzę, kształtując nie tylko swoje umysły, ale i serca.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Dzisiejszy dzień to także Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Jasna Góra wśród wszystkich Sanktuariów ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rokrocznie nawiedza ją od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają się oni modlić przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który słynie wieloma łaskami i na trwale jest wpisany w dzieje Polski.
Pierwszym i najdawniejszym dokumentem, który informuje o cudownym obrazie, jest łaciński rękopis, znajdujący się w archiwum klasztoru: Translatio tabulae Beatae Mariae Virginis quam Sanctus Lucas depinxit propriis manibus (Przeniesienie obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy, który własnymi rękami wymalował św. Łukasz). W rękopisie tym czytamy:

Autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych wymalował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz Konstantyn kazał przenieść obraz z Jerozolimy do Konstantynopola i umieścić w świątyni. Tam obraz zasłynął cudami. Urzeczony cudownym obrazem książę ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, uprosił Konstantyna o darowanie mu obrazu, który też przeniósł do swojego księstwa i kazał go bogato ozdobić. Obraz znowu zasłynął cudami. W czasie wojny prowadzonej na Rusi przez Ludwika Węgierskiego obraz ukryto w zamku bełskim. Po poddaniu się zamku Ludwikowi, namiestnik króla, książę Władysław Opolczyk zajął obraz. W czasie oblegania zamku przez Litwinów i Tatarów strzała wpadła do zamku i ugodziła w prawą stronę wizerunku. Wtedy nieprzyjaciół otoczyła mgła, która przeraziła wrogów. Książę wypadł na nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy chciał wywieźć obraz do swojego księstwa, mimo dużej liczby koni obraz nie ruszał z miejsca. Wtedy książę uczynił ślub, że wystawi kościół i klasztor tam, gdzie umieści obraz. Wtedy konie lekko ruszyły i zawiozły obraz na Jasną Górę. Tam umieścił go w kaplicy kościoła, gdzie obraz ponownie zajaśniał cudami.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-26a.php3

Dzisiaj również grupa naszych parafian będzie pielgrzymować, jak co roku przed Cudowny Obraz naszej Częstochowskiej Pani – jednakże tegoroczna pielgrzymka będzie z uwagi na panującą pandemię pielgrzymką rowerową. Niech NMP Częstochowska będzie naszą orędowniczką nie tylko dziś, ale każdego dnia naszego ziemskiego pielgrzymowania do domu Ojca.