Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem naszej wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności aż 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał następująco:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-08a.php3