Wielki Wtorek

Wielki Wtorek nasz Zbawiciel prowadził najgwałtowniejsze polemiki ze starszyzną żydowską.  Zakończył je wielokrotnym „biada”, które rzucił na swoich zatwardziałych wrogów (Mt 21, 20 – 23, 39; Mk 11, 27-32. 41; Łk 20, 9 – 21, 1). W wielkiej też mowie eschatologicznej (mówiącej o końcu świata) zapowiada również całkowite zniszczenie Jerozolimy, a także koniec świata, jaki zamknie dzieje ludzkości (Mt 24, 1-41; Mk 13, 1-33; Łk 21, 5-34). Zapowie także swój powrót na ziemię w chwale (Mt 25, 31-46). W przypowieści o roztropnym słudze, o mądrych i głupich pannach oraz o talentach będzie nawoływał do czujności każdego człowieka (Mt 24, 42-55. 30; Mk 13, 33-37; Łk 21, 34-36).

https://brewiarz.pl/czytelnia/wielki_tydzien.php3