Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Dzisiaj obchodzimy Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, które przypada w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Zostało ono wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą ówczesnego papieża Pawła VI. Dzień ten wybrano dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Natomiast w 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. Wówczas Episkopat Polski włączył do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: „Matko Kościoła, módl się za nami”. Równocześnie wniósł prośbę do Stolicy Świętej, aby powyższe wezwanie znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym oraz aby papież ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego Kościoła Powszechnego.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/nmpmk.php3

 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Dzisiejsza Niedziela jest Niedzielą Zesłania Ducha Świętego. Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Chrystus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Wypełnił tym samym swoją obietnicę: Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, który został ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.

Popularna nazwa dzisiejszej Uroczystości to Zielone Świątki.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/duch.php3

 

Pożegnanie…

Dzisiaj 18 maja po ciężkiej chorobie zmarł budowniczy kościoła i zarazem pierwszy proboszcz naszej parafii ks prałat Stefan Jachimczak. Dzięki jego staraniom powstał ten rększowicki Wieczernik, z pomocą Bożą, w trudzie czoła i ciężkiej pracy mieszkańców Hutek i Rększowic…

Ks prałat zawsze pozostanie w naszej pamięci…

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

źródło: foto własne