Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (16 maja 2021r.)

  1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa uświadamia nam, że Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem jest równocześnie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Żyje w Kościele, nieustannie uobecnia się w czasie każdej Eucharystii. Przyjęcie tej prawdy pomaga nam trwać w dziękczynieniu i uświęcać codzienność.
  2. Dzisiaj grupa dzieci z naszej parafii przystąpiła po raz pierwszy do Komunii Świętej. Życzymy im z całego serca, aby przyjaźń z Jezusem trwała zawsze, a żywy przykład wiary oraz wsparcie rodziców i najbliższych pomagało im wzrastać w wierze. W Białym Tygodniu dzieci wraz z rodzicami i bliskimi będą przychodziły na nabożeństwo majowe o godz. 1730 i o godz. 1800 na Mszę Świętą.
  3. Trwamy w nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się, aby w każdym z nas Bóg odnowił dary i charyzmaty. Zachęcam do szczególnej modlitwy w intencji młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
  4. Następna taca gospodarcza w drugą niedzielę czerwca tj. 13 czerwca br. Bóg zapłać kochani Parafianie za wasz każdy dobrowolny dar serca i za to, że nie zostawiacie samego ks. Proboszcza z remontami.
  5. Kościół do dzisiejszej Uroczystości przygotowali rodzice: mamy i ojcowie dzieci pierwszokomunijnych za co z serca im dziękujemy. Bóg zapłać kochani za waszą pracę i złożoną ofiarę, dar serca na figurę św. Józefa.
    W najbliższy piątek na godz. 1930 prosimy Panie: Elżbietę Badora, Danutę Muś, Halinę Kowalską, Patrycję Truszczyńską.