Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Dzisiaj obchodzimy Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja) około 5-10 roku po Chrystusie. Dzięki gorliwości w strzeżeniu tradycji religijnej, mając około 25 lat, stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Był świadkiem w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej chęci udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), aby tam ścigać chrześcijan. Według Dziejów Apostolskich, u bram miasta „olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» – «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić»” (Dz 9, 3-6).
Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. I stał się wiernym i gorliwym nauczycielem nauki Chrystusa.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-25.php3