Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.

Ten tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga aż drugiej połowy XVI wieku. Grzegorz z Sambora, renesansowy poeta, nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu „Królowej” pojawi się w XVII wieku po odniesionym zwycięstwie  nad Szwedami oraz cudownej obronie Jasnej Góry – co przypisywano wstawiennictwu Maryi.
Wyrazicielem tego pięknego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który to 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył berło i koronę, a następnie padł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczynając swoją modlitwę od słów: „Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico”, ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, przyrzekł zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po odprawieniu Mszy świętej, w czasie której król przyjął również Komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano Litanię do Najświętszej Maryi Panny. Przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-03a.php3

Dzisiaj obchodzimy również rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej takiej konstytucji w Europie i drugiej na świecie.