Święto Chrztu Pańskiego

Dzisiejsza niedziela jest również obchodzona jako Święto Chrztu Pańskiego. Wg tradycji to Święto przypada właśnie w niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (bardziej znane jako Święto Trzech Króli). Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia.

W dniu swojego chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem sam Bóg Ojciec. Zamknięte niebiosa przez grzech Adama otwierają się na nowo, na Jezusa zstępuje Duch Święty. A z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos:

Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/chrzest.php3