Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

W pierwszy dzień Nowego Roku obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Jest to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej. To przez Nią spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. W tym dniu z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką i troską otacza cały Lud Boży.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-01.php3

Msze Św. w naszym kościele o godz. 8:00, 10:00, 11:30 i o godz. 16:00.