Święto świętych Młodzianków, męczenników

Dzisiaj obchodzimy Święto świętych Młodzianków – najmłodszych męczenników, którzy oddali życie podczas rzezi niewiniątek.

Dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom, którzy zostali zamordowani w Betlejem i okolicy z rozkazu króla Heroda św. Ireneusz, św. Cyprian, św. Augustyn i inni ojcowie Kościoła nadali tytuł męczenników. Ich kult datuje się już od I wieku po narodzinach Chrystusa. W Kościele zachodnim Msza za świętych Młodzianków jest celebrowana (tak jak Msze święte Wielkiego Postu) bez radosnych śpiewów. Kolor liturgiczny to czerwony.
Wśród Ewangelistów jedynie św. Mateusz przekazał nam informację o tym wydarzeniu (Mt 2, 1-16). Dekret śmierci dla niemowląt wydał Herod Wielki (król żydowski), dowiedziawszy się od mędrców, że narodził się Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski. W obawie i ze strachu, aby Jezus nie odebrał jemu i jego potomkom panowania, chciał w podstępny sposób pozbyć się Pana Jezusa.

Święci Młodziankowie to patroni chórów kościelnych.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-28.php3