Święto św. Łukasza, ewangelisty

Dzisiaj obchodzimy Święto św. Łukasza, jednego z 4-ech ewangelistów. Był on z zawodu  lekarzem, jak o tym pisze wprost św. Paweł Apostoł (Kol 4, 14). Należał więc do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z ówczesną literaturą. Był on poganinem, nie należał do narodu żydowskiego. Naukę Chrystusa Łukasz przyjął przed przystąpieniem do św. Pawła. Nie należał więc do 72 uczniów Pana Jezusa.

Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii i miasta Achai. Patronuje również introligatorom, lekarzom, malarzom i rzeźbiarzom, notariuszom, rzeźnikom oraz złotnikom. Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej. Według opowieści kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest ikona jasnogórska – tak bliska naszej częstochowskiej, jak i zarówno polskiej ziemi.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-18.php3