Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Dzisiaj obchodzimy Święto podwyższenia Krzyża Świętego. To właśnie w nim Kościół widzi ołtarz, na którym Jezus złożył swoje życie dla odkupienia rodzaju ludzkiego. Był on skropiony krwią Zbawiciela, dlatego każda jego cząstka jest tak szczególnie czczona.

Nasze rększowickie sankturaium również posiada cząstkę tej szczególnej relikwii dla każdego Chrześcijanina. Dziękujmy naszemu Zbawicielowi, że posiadamy tą wyjątkową relikwię, którą możemy czcić w naszym kościele parafialnym.

źródło: foto parafialne