To już 34 lata…

To już 34 lata Najświętsze Serce Pana Jezusa króluje na naszej rększowicko – huteckiej ziemi. Już tyle lat nasza ziemia ma swój parafialny kościół – miejsce spotkań z naszym Zbawicielem. To tu możemy prosić w trudnych chwilach o pomoc, dziękować za otrzymane łaski oraz uczestniczyć w pięknych nabożeństwach. Dziękujmy naszemu Odkupicielowi, że tyle lat jest tutaj z nami i prośmy, aby pozostał po wszystkie dni…

źródło: foto własne

Dzisiaj również kolejne nabożeństwo fatimskie.
O godz. 1730 – różaniec św.
O godz. 1800 – Msza św. Po Mszy św. procesja z figurą Matki Bożej.
Gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby podziękować Panu Bogu, że na rększowicko – huteckiej ziemi bije źródło Bożych łask.