To już dziś…

Dzisiejsza niedziela to również dzień beatyfikacji dwojga Wielkich Polaków – kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej.

Dziękujmy Panu Bogu za tych szczególnych naszych rodaków i tych, którzy już orędują za nami w niebie, że mamy w nich oparcie i za ich wstawiennictwem możemy prosić o potrzebne łaski.

źródło:https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,27561307,beatyfikacja-kardynala-stefana-wyszynskiego-i-matki-elzbiety.html