Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dzisiaj 11 czerwca obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ten dzień to również wielkie święto naszej parafii, bo przecież od prawie 40 lat Serce naszego Zbawiciela patronuje naszej rększowicko-huteckiej ziemi.

Główne zasługi w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). 10 czerwca 1675 roku, nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. Kiedy to Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus i odsłonił swoje Serce.  Powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”.
Pan Jezus dał również św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:

 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
 2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
 4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
 9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
 10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
 12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/nspj.php3

W naszym kościele o godz. 18:00 Msza św. Po Mszy św. nabożeństwo czerwcowe, akt zawierzenia naszej parafii NSPJ i procesja eucharystyczna. Natomiast zewnętrzne uroczystości odbędą się w najbliższą niedzielę tj. 13 czerwca. O godz. 11:30 odmówimy różaniec z racji nabożeństwa fatimskiego, a o godz. 12:00 rozpocznie się suma odpustowa z procesją eucharystyczną. Natomiast popołudniu o godz. 15:00 rozpoczniemy Parafialny Festyn z racji Odpustu i Dnia Dziecka.