Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Dzisiaj 3 czerwca obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – w polskiej tradycji nazywana Bożym Ciałem. Od XIII wieku Kościół obchodzi tą uroczystość, aby podziękować Zbawicielowi za ten cudowny dar Eucharystii, którym możemy się karmić podczas każdej Mszy Św. Że właśnie chleb i wino w cudowny sposób stają się Ciałem i Krwią Chrystusa.

Inicjatorką tego święta była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była ona przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon (w pobliżu Liege), w 1245 r. Chrystus w swoich objawieniach żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus nawet wyznaczył sobie dzień uroczystości Bożego Ciała – czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą oraz po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa i w roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/boze_cialo.php3

Msze Św. w naszym kościele o godz. 8:00, 10:00 i 16:00. Po Mszy Św. o godz. 10:00 procesja wokół naszego kościoła.