Miesiąc czerwiec

Rozpoczynamy miesiąc czerwiec – czas poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie o godz. 17:30, natomiast w niedzielę o godz. 7:30.
Serdecznie zapraszamy na to piękne nabożeństwo, aby dziękować naszemu Zbawicielowi, że jest wśród nas, że Jego Serce jest naszą ucieczką…