Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Dzisiaj obchodzimy Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Święto Nawiedzenia obchodzimy w okresie pomiędzy uroczystościami Zwiastowania Pańskiego, a Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem – Janem Chrzcicielem. Jest to również spotkanie dwóch matek. Dokładny opis tego wydarzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56).

Słowa krewnej Maryi Elżbiety przywołujemy zawsze, ilekroć odmawiamy Pozdrowienie Anielskie. To krewna Maryi powtórzyła część pozdrowienia Gabriela: Błogosławiona jesteś między niewiastami, wyraźnie czyniąc aluzję, że to za sprawą Ducha Świętego została we wszystko wtajemniczona. Zaraz potem dodała własne słowa: i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Wydarzenie to jest rozważane jako jedna z radosnych tajemnic różańca.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-31a.php3