Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Dzisiejsza Niedziela jest Niedzielą Zesłania Ducha Świętego. Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Chrystus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Wypełnił tym samym swoją obietnicę: Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, który został ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.

Popularna nazwa dzisiejszej Uroczystości to Zielone Świątki.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/duch.php3