Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Dzisiejsza niedziela jest również Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się uczniom, natomiast czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie Wniebowstąpienie Pańskie pochodzi z opisu, który przekazał nam św. Łukasz w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11).

Jezus polecił Apostołom, aby nie opuszczali Jerozolimy, lecz aby oczekiwali spełnienia obietnicy zesłania Ducha Świętego (por. Dz 1, 4-5). Po powrocie z Góry Oliwnej do Jerozolimy Apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego (Dz 1, 14).

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/wniebowstapienie.php3