Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Teologiczne uzasadnienie tego tytułu „Królowej” pojawił się już w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami oraz cudownej obronie Jasnej Góry, które to przypisywano wstawiennictwu Maryi.
Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się ówczesny król Jan Kazimierz, który to 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia zszedł on z tronu, złożył berło i koronę, i upadł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczynając swoją modlitwę od słów: Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico, ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po Mszy świętej, kiedy to król przyjął również Komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano Litanię do Najświętszej Maryi Panny, natomiast przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-03a.php3

W naszym kościele Msze Św. tak jak w każdą niedzielę, czyli o godz. 8:00, 10:00, 11:30 oraz o godz. 16:00.

Również dzisiaj obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja – upamiętniające podpisanie pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji, będącej symbolem wolnego i sprawiedliwego państwa.