Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień smutku i żałoby. Syn Boży przyszedł na ziemię, „leczył wszystkie choroby i słabości” synów ludzkich; tłumy zdumiewały się, widząc, że „niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą”. W Niedzielę Palmową rzesze na Jego widok wołały pełne entuzjazmu „hosanna”, aby zaledwie w kilka dni potem ochrypłymi głosami wołać: „Na krzyż z Nim!”, „Krew Jego na nas i na dzieci nasze”. Każda śmierć wśród ludzi jest tragedią, a cóż dopiero śmierć Syna Bożego – zamordowanego przez tych, dla których zbawienia tak wiele uczynił. Dokonana zbrodnia była tak straszliwą i jedyną, że nawet martwa przyroda została nią wstrząśnięta: „Słońce się zaćmiło”, zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać, groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarło, powstało.

Wielki Piątek to jednak dla każdego wierzącego Chrześcijanina również dzień wielkiej radości i zwycięstwa. Dokonało się (od tysięcy lat zapowiadane) zbawienie rodzaju ludzkiego – wielkie pojednanie Boga z rodzajem ludzkim, nieba z ziemią. To dzień powszechnego przebaczenia. W tym dniu Bóg darował nam wszystkie występki, skreślił dłużny zapis, który ciążył na nas od czasów Adama i Ewy… Bóg usunął to, przygwoździwszy to do krzyża Swego Jedynego Syna…

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/wielki_piatek.php3

W naszym rększowickim kościele w dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu – o godz. 9:00 droga krzyżowa, a o godz. 18:00 będziemy sprawowali liturgię Męki Pańskiej z uczczeniem krzyża i Komunią św. Po zakończeniu Liturgii, zgodnie ze staropolską tradycją, będziemy czuwać przy Grobie Pańskim do północy.

Dzisiaj również jest 16-sta rocznica śmierci Wielkiego papieża Polaka – św. Jana Pawła II.