Święto katedry św. Piotra Apostoła

Dzisiaj obchodzimy święto katedry św. Piotra Apostoła. Ta właśnie katedra jest symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa zarówno w osobie świętego Piotra, jak również kolejnych jego następców. Święto to jest równocześnie aktem wdzięczności Rzymian za to, że św. Piotr tak bardzo wyróżnił ich miasto oraz jest okazją dla wiernych Kościoła, aby ci okazywali następcom św. Piotra wyraz czci i poszanowania. Tron, na którym zasiadał kiedyś św. Piotr, jest nadal obecny w kościele, gdzie papież odprawia nabożeństwa oraz sprawuje liturgię dnia. Ten tron jest ciągłym świadectwem, że to właśnie biskupi rzymscy mają tę samą władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał kiedyś św. Piotr (jego następcami mogą być tylko biskupi rzymscy).

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-22.php3