Święto świętych Młodzianków, męczenników

Dzisiaj obchodzimy Święto św. Młodzianków, męczenników.

Dwuletnim, a nawet i młodszym chłopcom zamordowanym w Betlejem oraz w okolicy na rozkaz króla Heroda, św. Ireneusz, św. Cyprian, św. Augustyn i inni ojcowie Kościoła nadali tytuł męczenników. Ich kult rozpoczął się już od I wieku po narodzinach Chrystusa. W Kościele zachodnim Msza za świętych Młodzianków jest celebrowana (podobnie jak Msze święte Wielkiego Postu, bez radosnych śpiewów w kolorze liturgicznym czerwonym).
Wśród Ewangelistów tylko św. Mateusz przekazał nam informację o tym wydarzeniu (Mt 2, 1-16). Dekret śmierci dla niemowląt wydał Herod Wielki, król żydowski, po tym jak dowiedział się od mędrców, że narodził się Mesjasz, tak długo oczekiwany przez naród żydowski. W obawie, aby Jezus nie odebrał jemu oraz jego potomkom panowania, chciał w podstępny i niezwykle okrutny sposób pozbyć się Pana Jezusa.

Święci Młodziankowie są patronami chórów kościelnych.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-28.php3