Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Dzisiejszy dzień to także święto trzech archaniołów – św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała.

W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród wszystkich aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), jest on obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem.
Hebrajskie imię Mika’el oznacza „Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy to Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, to właśnie Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę buntownikom. Jest on patronem mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników oraz żołnierzy. Przyzywany jest również jako opiekun dobrej śmierci.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3

Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi on Dobrą Nowinę. Ukazuje się także Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje również Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Jest on patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest również czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców oraz pocztowców.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3

Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”. Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Jest on czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców oraz żeglarzy.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3