Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa – patronów Europy

Dzisiejszy dzień jest świętem św. Cyryla (mnicha) oraz Metodego (biskupa), patronów Europy.

Obaj uważali, że język i kultura nie powinny być barierą do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Wiadomo, że Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański, by przybliżyć Ewangelię tamtym społeczeństwom. Jednakże inkulturacja (tj. proces zakorzenienia Ewangelii w różnych kulturach chrześcijaństwa) stała się przyczyną ich wieloletnich cierpień, a nawet prześladowań.

Obaj święci (nazywani Braćmi Sołuńskimi – od Sołunia, czyli dzisiejszych Salonik w Grecji) są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich – obok św. Benedykta – współpatronami Europy. Tym samym podniósł dotychczasowe obowiązujące wspomnienie do rangi święta.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-14a.php3

Dzisiejszy dzień jest również wspomnieniem św. Walentego. W tym dniu będziemy obdarowywać swoje sympatie upominkami. Wszystkim zakochanym życzymy wielu pięknych i radosnych dni 🙂