Święto ofiarowania Pańskiego

Dzisiejszy dzień jest Świętem ofiarowania Pańskiego. Przypada ono czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest pamiątką ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.

Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela w czasie niewoli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego to czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie. Następnie złożyć go w ręce kapłana i kolejno wykupić za symboliczną opłatą 5 syklów.

Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu dziecka łączyła się ceremonia oczyszczenia jego matki. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka. Natomiast jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo – przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic albo gołębi. Złożenie przez Maryję i Józefa synogarlic, oznacza, że byli bardzo ubodzy.

Msze św. w naszym kościele tak jak w każdą niedzielę, czyli o godz. 8:00, 10:00, 11:30 i o 16:00.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-02.php3