Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Dzisiejszy dzień 25 stycznia jest Świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, u bram miasta „olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» – «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-6).
Po tym nagłym, niespodziewanym, a zarazem cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł.

Św. Paweł jest nazywany Apostołem Narodów. To autor 13 listów do gmin chrześcijańskich, które są włączone do ksiąg Nowego Testamentu.

Zginął on śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku co św. Piotr Apostoł (67 r.). W Rzymie w IV wieku szczątki tego świętego złożono w grobowcu, nad którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami. Jest on patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy, a także marynarzy, powroźników, tkaczy.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-25.php3