Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Dzisiejszy dzień 1 stycznia to Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Jest to również ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękujemy Bogu za przyjście na świat Jego Syna – Chrystusa. Także Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, dzięki której spełniły się obietnice dane całej ludzkości. Były one powiązane z tajemnicą Odkupienia. Dzisiaj ze wszystkich przymiotów Maryi w szczególności czcimy Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej również za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Pierwszy dzień rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie – jako poświęcenie go Matce Bożej. Matka Jezusa zostaje tu ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a równocześnie jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów naszego Pana – Jezusa Chrystusa.

Pragnienie i chęć zaakcentowania specjalnego wspomnienia dla Matki Bożej zrodziło się aż w starożytności chrześcijańskiej. Już w VII wieku Kościół zachodni wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-01.php3

Msze Św. w naszym kościele tak jak w każdą niedzielę, czyli 8:00, 10:00, 11:30 i 16:00.