Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Dzisiaj, tj. 9 listopada obchodzimy święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

Bazylika świętego Jana na Lateranie jest kościołem katedralnym papieża. Odegrała ona w historii chrześcijaństwa doniosłą rolę i dlatego Kościół obchodzi specjalny dzień, który przypomina moment jej poświęcenia.

W ciągu kilku wieków panowało tu aż 161 papieży i odbyło się pięć soborów powszechnych. Bazylika ta przestała być siedzibą papieży od czasów niewoli awiniońskiej na początku XIV w. W 1377 r. papież Grzegorz IX przeniósł swą siedzibę do Watykanu.

Po dziś dzień bazylika laterańska zachowuje swe wyjątkowe znaczenie. W odróżnieniu od trzech pozostałych rzymskich kościołów patriarchalnych przysługuje jej tytuł arcybazyliki. Tutaj to każdy nowo wybrany biskup Rzymu udaje się w uroczystej procesji. Nad wejściem do świątyni widoczny jest łaciński napis, który najlepiej oddaje wagę i rolę tego miejsca:

Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis

to znaczy: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata. Tu właśnie papieże odprawiali Mszę na rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu. Tu w Niedzielę Palmową stawia się łuk triumfalny na przyjęcie Króla męczenników. Tu papież odprawia Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.


źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-09a.php3