Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Dzisiaj, tj. 28 października obchodzimy święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów naszego Zbawiciela. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Specjalne podkreślenie w gronie Apostołów, iż Szymon był gorliwy, może oznaczać, że naprawdę wyróżniał się wśród nich prawością i surowością w zachowywaniu prawa mojżeszowego oraz zwyczajów narodu.

Św. Szymon jest patronem diecezji siedleckiej oraz farbiarzy, garncarzy, grabarzy oraz spawaczy.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-28.php3

Natomiast o życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli „Odważny” (Mt 10, 3; Mk 3, 18). Nie wiemy, dlaczego to Ewangeliści tak go nazywają. Wiemy, że był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła (Mt 13, 55), dlatego również jest nazywany Judą Jakubowym (Łk 6, 16; Dz 1, 13).

Juda jest autorem jednego z listów w Nowym Testamencie. Sam siebie w nim nazywa bratem Jakuba (Jud 1). Z listu wynika, że prawdopodobnie był człowiekiem wykształconym.

Św. Juda jest patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga. Jest także patronem szpitali i personelu medycznego.

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-28.php3