Święto św. Łukasza, ewangelisty

Dzisiaj, tj. 18 października obchodzimy święto św. Łukasza, jednego z czterech ewangelistów. Był on poganinem, a nie Żydem. Naukę Zbawiciela Łukasz przyjął przed przystąpieniem do św. Pawła.

Łukasz był z zawodu lekarzem – pisze o tym wprost św. Paweł Apostoł (Kol 4, 14). Należał on do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z ówczesną literaturą. Widzimy to w jego pięknym języku greckim, kronikarskiej dokładności informacji, a także umiejętności zdobywania źródeł.

Św. Łukasz to patron Hiszpanii i miasta Achai, a także: introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników.

Według legendy malował on portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Matki Bożej. Jeden z nich, jak opisuje Teodor Lektor z VI wieku, cesarzowa Eudoksja, żona Teodozego II Wielkiego, zabrała z Jerozolimy i przesłała kolejno św. Pulcherii, siostrze cesarza. Według innej przypowieści kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest ikona jasnogórska.

źródło: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-18.php3